2025-plan uden vision for et Danmark i balance

Af Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.
(Debatindlæg bragt i blandt andet Lolland-Falsters Folketidende d. 5. september 2016.)

»Vi er nødt til at gøre meget mere for at få gang i hele Danmark,« sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen under sidste års valgkamp.

Samtlige partier i Folketinget var enige med ham, og da Venstre-regeringen tiltrådte efter valget, satte man også vækst og udvikling i hele Danmark på den politiske dagsorden. I landsforeningen Danmark på Vippen har vi også i løbet af det sidste folketingsår rost regeringen flere gange for de initiativer, man har vedtaget, der målrettet vil skabe vækst uden for de store byer. Her tænker jeg specielt på moderniseringen af planloven og udflytningen af statslige arbejdspladser.

Men én ting har vi forgæves efterspurgt fra dag ét. Det redskab, vores nabolande har brugt til at overhale os i rigdom: En overordnet, ambitiøs og sammenhængende vision for, hvordan vi skaber et Danmark i balance. En vision, der rækker ud over denne valgperiode og ind i fremtiden, så udviklingen kan vendes på den lange bane.

2025-plan uden vision
En sådan vision havde regeringen alle muligheder for at præsentere i forbindelse med 2025-planen.

Men desværre mangler regeringens 2025-plan netop langsigtede, politiske visioner for Det Lokale Danmark. Planen er groft sagt blottet for initiativer, der målrettet vil forbedre balancen mellem land og by de næste ti år. Den er blottet for planer om, hvordan vi eksempelvis sikrer flere studiepladser uden for de store byer. Hvordan vi forbedrer den fysiske og digitale infrastruktur i Det Lokale Danmark. Eller for den sags skyld, hvordan vi sikrer bedre miljømæssig balance i Danmark.

Planen er med andre ord totalt blottet for visioner og i stedet fyldt med departementschefernes perspektivløse beregninger.

Løft blikket, politikere
For hele Danmark skyld skal det gøres bedre. Derfor efterspørger vi i Danmark på Vippen nu politikere på Christiansborg, der stopper op og spørger sig selv og de danske borgere: Hvad er det egentlig for et Danmark, vi vil have om 10-20 år?

Vi efterspørger en vision for et helt Danmark, hvor sammenhængskraften er i fokus, og hvor alle bidrager til samfundsudviklingen. Hvor vi erkender og forstår, at vi lever af vores nettoeksport og derfor sørger for at give vores eksportvirksomheder gode rammevilkår. Vi efterspørger en vision, der kan fungere som et lysende pejlemærke for den førte politik på Christiansborg de næste 10-20 år, hvor fokus er på, hvordan potentialerne i hele Danmark udnyttes bedst.

Kort sagt opfordrer vi politikerne på Christiansborg til at løfte blikket og se ud over de enkelte valgperioder og ind i fremtiden.

Det vil vi i Danmark på Vippen nu hjælpe dem med ved at udarbejde konkrete elementer til en ambitiøs og overordnet plan for, hvordan et Danmark i balance kan udvikles og forankres – til gavn for hele landet.

En plan, hvor Danmark ikke længere skal styres efter departementschefernes devise: Stort er godt, småt er skidt, og Finansministeriets regneark er den ultimative sandhed.