Alternativets forslag vigtigt skridt på vejen

Alternativet fremlægger konkret plan for styrkelse af sammenhængskraften i Danmark. Danmark på Vippen kvitterer for de gode og nødvendige forslag og opfordrer alle andre partier til at følge trop.

Alternativet fremlægger i Avisen Danmark i dag planen ”Et sammenhængende Danmark”. Planen indeholder 38 konkrete punkter, som skal skabe sammenhæng mellem land og by. Danmark på Vippen ser det som afgørende for den fremtidige udvikling af hele landet, at ikke blot Alternativet, men alle Folketingets partier kommer med et samlet forslag, der sikrer, at den politiske velvilje bliver til handling.

Sats på hele Danmark
Formålet med Alternativets forslag er helt rigtigt: At rette op på den skævhed, der er blevet skabt mellem hovedstaden og Det Lokale Danmark. Og så skal Danmark satse på de værdier, som netop skabes uden for de større byer:

”Vores fødevarer kommer fra landdistrikterne, og det er her, den vedvarende energi bliver produceret og udviklet. Det er også en væsentlig årsag til, at vi skal sikre, at landdistrikterne er i fokus i politikken. Det er altså noget, der har stor betydning for vores fremtid, siger Roger Matthisen, Alternativets ordfører for et sammenhængende Danmark til Avisen Danmark.

Hertil kan Danmark på Vippen tilføje, at den langt overvejende del af den nettoeksport, Danmark lever af, også kommer fra Det Lokale Danmark. Ordentlige vilkår for Det Lokale Danmark er med andre ord forudsætningen for vores velstand og velfærdssamfund.

Burde være indført for længst
Alternativet foreslår blandt andet at oprette et ministerium for landdistrikter, som skal placeres i Det Lokale Danmark. Det vil ifølge Jakob Fastrup, Danmark på Vippens formand, være helt naturligt:

”Opretter man et landdistriksministerium ville jeg finde det meget mærkeligt, hvis det ikke kom til at ligge i provinsen. Men man skal også kigge på at flytte andre ministerier ud. Mennesker ser tingene fra det sted, de er, så det kunne ændre meget i den positive retning,” siger han til Avisen Danmark.

Alternativet foreslår også, at skatten bindes til det sted, man reelt opholder sig, og at flere erhvervsuddannelser placeres uden for de større byer. Til det siger Jakob Fastrup i Avisen Danmark:

”At borgere kan betale skat i to kommuner, er jo helt naturligt. Det burde være indført for længst. Det er meget mærkværdigt, at sommerhusejere ikke bidrager til den kommune, hvor deres sommerhus ligger. Og erhvervsuddannelser og uddannelser i det hele taget uden for de store byer er noget af det, der er allervigtigst for os.

Følg Sveriges eksempel
Danmark på Vippen har tidligere opfordret folketingspolitikerne til at vedtage en samlet vision og handlingsplan for et Danmark i balance. Det er sket i Sverige, som har stået i samme situation som Danmark, men som klarer sig langt bedre, netop fordi en samlet Riksdag i 2007 vedtog en strategi for regional vækst i Sverige. En strategi, som de nu er blevet udbygget med 75 konkrete initiativer, som alle de svenske partier er enige om.

Det afgørende er nu, at Alternativets forslag vinder genhør hos resten af Folketingets partier, hvilket der intet skulle være til hinder for. Det står nemlig klart i undersøgelser, som Danmark på Vippen har foretaget, at alle partier er enige om, at der skal skabes en bedre balance.

”Det er nu på tide, at alle landspolitikere gør handling af deres ord og får vedtaget en vision for et Danmark i balance. En fasttømret vision, som er finansieret. Det er afgørende for landets vækst og velfærd. Og det vil få hele Danmark til at stå stærkere, at der står et samlet folketing bag en klar strategi for udviklingen af vores land,” siger Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.