Antallet af uddannelser i Det Lokale Danmark skal forøges markant

Udtalelse fra Danmark på Vippen

Danmark på Vippen dokumenterede i efteråret 2016 i en rapport om de videregående uddannelsers geografiske placering i Danmark, at 80 % af uddannelsespladserne på de videregående uddannelser er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Samtidig dokumenterer Danmark på Vippen i rapporten, at centraliseringen fortsætter ufortrødent: Fra 2009 til 2016 blev knap 16.000, eller hvad der svarer til 80 % af alle nye uddannelsespladser oprettet i de fire store byområder.

Alle medlemmer af Danmark på Vippen mener, at en decentralisering af de videregående uddannelser er helt afgørende i forhold til at skabe et Danmark i balance. Når man samler 80 % af de videregående uddannelser i de fire store byområder, er de unges vandring fra land til storby ikke en naturlov, men en konsekvens af årtiers centralisering på uddannelsesområdet.

På den baggrund foreslår Danmark på Vippen følgende:

  • For at skabe en balanceret udvikling i hele Danmark, og i erkendelse af at Danmarks overskudsgivende nettoeksport i overvejende grad bliver skabt i Det Lokale Danmark, skal der etableres flere uddannelsespladser uden for de fire store byområder, så der også fremadrettet er lærere, sygeplejersker, ingeniører mv. til stede overalt i landet. Derfor bør:
    – 50 % af alle uddannelsespladser på professionshøjskoler og erhvervsakademier fremadrettet oprettes uden for de fire store byer.
    – 10 % af alle uddannelsespladser på universitetsniveau fremadrettet oprettes uden for de fire store byer.
  • Udbuddet af videregående uddannelser skal i langt højere grad tage udgangspunkt i et regionalt perspektiv, så vi fremadrettet får de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er forskellige fra område til område, til at spille bedre sammen med uddannelserne. Ved at kortlægge de aktuelle og fremtidige behov for uddannelser og arbejdsmarkedsprofiler regionalt og lokalt kan Danmark via et samarbejde mellem Folketinget, regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skabe klynger i verdensklasse. Det vil i sidste ende komme alle parter til gode – ikke mindst de studerende.

Dimittender bliver boende
Centraliseringen på uddannelsesområdet er en tikkende bombe under vores velfærdssamfund. Det er nemlig et faktum, at langt størstedelen af alle dimittender bliver boende i de enkelte uddannelsesinstitutioners dækningsområde. Dermed er det også de enkelte uddannelsesinstitutioner, der sikrer forsyningen til det lokale arbejdsmarked. Men når 80 procent af uddannelsespladserne på de videregående uddannelser i dag er placeret i de fire store byområder, uddanner vi i Danmark først og fremmest til det arbejdsmarked, som ligger her. Det er ikke holdbart.

Den udvikling skal vi være meget opmærksomme på, hvis vi fremadrettet skal sikre højtuddannet arbejdskraft til vores vigtige eksportvirksomheder, der i overvejende grad ligger uden for de fire store byer. Og vi skal have sat en stopper for den, hvis vi også i fremtiden skal sikre, at der er sygeplejersker, pædagoger og folkeskolelærere til stede i hele landet.

Frem mod 2030 vil antallet af personer med en videregående uddannelse stige med 40 procent i forhold til 2013. Det svarer ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet til 350.000 personer. Danmark på Vippen har udarbejdet en fremskrivning (se bilag 1 nederst), der viser, at hvis den nuværende fordeling af uddannelsespladser fastholdes, vil hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg få 280.000 af de 350.000 ekstra uddannelsespladser. Dermed ødelægger man én gang for alle balancen i Danmark. Hvis derimod Danmark på Vippens forslag føres ud i livet, vil 32 % eller knap 114.000 af alle nye uddannelsespladser ligge uden for de fire store byer i 2030. Det vil være med til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Danmark på Vippen dokumenterede i slutningen af 2016 i en evaluering af Folketingets arbejde for et Danmark i balance, at samtlige partier i Folketinget bakker op om at øge antallet af uddannelsespladser uden for de fire store byer.

Vedtaget af alle fremmødte på Danmark på Vippens generalforsamling i Middelfart d. 30. januar 2017.

Bilag 1. Udvikling i antal ekstra uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden 2013-2030

 

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på telefon 23 71 00 43.