Borgmester: Dyrt for samfundet at nedlægge mindre uddannelsesinstitutioner

Centralisering af erhvervsuddannelserne fører til tab af arbejdspladser og i sidste ende affolkning af yderområderne, skriver Ugebrevet A4 i dag på baggrund af en undersøgelse foretaget af Danske Regioner. Borgmester i Lolland Kommune og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Danmark på Vippen, Holger Schou Rasmussen (S), opfordrer uddannelsesministeren til handling.

Tusindvis af unge mennesker i 20 mellemstore byer har over 20 kilometer til en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse, viser en undersøgelse fra Danske Regioner. Det betyder, at de unge enten ingen uddannelse får, eller at de flytter væk fra områderne og bosætter sig i en større by.

Tilstanden er ifølge borgmester i Lolland Kommune og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Danmark på Vippen, Holger Schou Rasmussen, yderst bekymrende:

”Når undersøgelser så tydeligt viser, at afstanden fra ens bopæl til ens uddannelsesinstitution har stor betydning for, om man overhovedet tager en uddannelse, så er det et meget klart budskab om, at yderligere centralisering selvfølgelig ikke er vejen frem. Derfor regner jeg også stærkt med, at uddannelsesministeren i forbindelse med den snarlige beslutning om erhvervsskolernes fremtidige placering sørger for, at der kommer en større spredning på erhvervsuddannelserne,” siger Holger Schou Rasmussen.

Et stort problem for hele landet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet en prognose, der viser, at vi om 10 år står og mangler 70.000 faglærte. I Landsforeningen Danmark på Vippen frygter man på baggrund af Danske Regioners undersøgelse, at yderligere centralisering af erhvervsuddannelserne kan få det tal til at stige, og det kan blive et problem for hele samfundet, siger Holger Schou Rasmussen:

”Det er ikke kun et problem for Lolland og andre lignende kommuner, at vi blot har én eller ganske få erhvervsuddannelser, det er et stort problem for hele Danmark, fordi det kommer til at hæmme den generelle vækst i samfundet. Vi har mange virksomheder på Lolland, som mangler faglært arbejdskraft, men det er svært at få, fordi de unge flytter fra området for at tage en uddannelse i en større by, og de kommer sjældent tilbage igen,” siger han.

Den øgede centralisering af både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser i Danmark sker ofte ud fra en økonomisk betragtning om, at de mindre institutioner ikke er rentable. Men ifølge Holger Schou Rasmussen modbeviser Danske Regioners undersøgelse netop den pointe:

”Centralisering er vækstdræbende, fordi den efterlader områder med et stort potentiale bag sig og giver dårligere rammebetingelser i de områder, hvor en stor del af produktionen finder sted. Derfor må lektien også være, at skal vi have uddannet flere faglærte, og skal vi sikre den nødvendige arbejdskraft til områderne uden for de store byer, så kræver det en decentralisering af vores uddannelser. Det kan godt være, at det i regnearket ser dyrere ud at drive en mindre uddannelsesinstitution, men i sidste ende bliver det dyrere for samfundet, hvis vi nedlægger den,” siger Holger Schou Rasmussen.

Læs hele artiklen om Danske Regioners undersøgelse her.