Borgmester: Ikke en naturlov, vi skal miste indbyggere

Danmarks Statistik bragte tidligere på ugen en fremskrivning, der viser, at 35 kommuner i løbet af de næste ti år vil miste indbyggere. Flere borgmestre fra de ramte kommuner slår fast, at de ikke har tænkt sig at acceptere udviklingen.

35 kommuner, der alle er placeret i Det Lokale Danmark, står til at miste indbyggere de næste 10 år. Derimod vil de større byområder – med København i spidsen – opleve en markant vækst på op til hele 19 %. Det kom frem tidligere på ugen, da Danmarks Statistik fremlagde en rapport om befolkningstilvæksten i Danmark.

Det fik blandt andet bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, til at problematisere Danmarks Statistiks fremskrivninger for kun at tage højde for, at udviklingen og den førte politik med øget centralisering vil fortsætte i de kommende år. Samme toner lyder der nu fra flere af Danmark på Vippens medlemskommuner.

Vil ikke acceptere udviklingen
Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), siger blandt andet til Politiken, at flytningen fra land til by ikke er en naturlov. Ifølge Danmarks Statistiks beregninger står Lolland Kommune til at tabe 10 % af indbyggertallet.

”Jeg vil ikke bare acceptere udviklingen. Vi satser for eksempel på grøn energi for at skabe og tiltrække arbejdspladser. Det er ikke en naturlov, at vi skal miste indbyggere. For 100 år siden var Nakskov den hurtigst voksende by i Danmark, så vi kan ikke bare fremskrive forholdene med en lineal”, siger Holger Schou Rasmussen til Politiken.

Han fremhæver også, at politiske beslutninger de sidste 10-15 år bestemt ikke har gavnet hans område.

”Når vi har mistet indbyggere, skyldes det også bevidste politiske beslutninger. Inden domstolsreformen havde vi en byret i både Nakskov og Maribo, men nu ligger nærmeste domstol i Nykøbing F. Vi har også mistet regionale arbejdspladser på sygehusene, så alt i alt har vi mistet 700 statslige og regionale arbejdspladser på 10 år”, siger Holger Schou Rasmussen.

Vi skal tale områderne op
Borgmesteren i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm (V), anerkender, at befolkningstallet er en af kommunens store udfordringer, men samtidig peger han på flere faktorer, som spiller ind.

”Der er ingen tvivl om, at befolkningstallet er en af vores største udfordringer. Rigtig mange får en ungdomsuddannelse i vores kommune, men derefter flytter de væk for at læse videre og kommer så sjældent tilbage til Lemvig. Dermed bliver der også født færre og færre børn i vores kommune”, siger Erik Flyvholm.

Samtidig peger han på to faktorer, der spiller ind.

”På den ene side har vi oplevet en stor centralisering, hvor det hele flytter østover. Men samtidig er italesættelsen af vores område et stort problem. I Lemvig Kommune har vi en meget lav arbejdsløshed, vi har ikke de store sociale udfordringer, og der er generelt en klar tendens til, at man klarer sig godt. Alligevel bliver vores område talt ned. Derfor arbejder vi, blandt andet sammen med Danmark på Vippen, på at tale vores område op. Og forhåbentlig kan det være medvirkende til, at Danmarks Statistiks fremskrivninger bliver gjort til skamme”, siger Erik Flyvholm.