Borgmestre med appel til regeringen: I skal sikre vores museer i feriefondsagen

Arbejdsmarkedets Feriefond vil have tilbagebetalt lån fra museer og oplevelsesinstitutioner, som oprindeligt blev opfattet som donationer. Det kan få alvorlige konsekvenser for museernes eksistens og dermed kulturlivet uden for de store byer, lyder det fra borgmestre.

Siden 1990’erne har mere end 30 museer og oplevelsesinstitutioner modtaget lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond på sammenlagt 900 mio. kr. De lån kræver Feriefonden nu tilbagebetalt, selvom man gentagne gange har forsikret låntagerne om, at de rente- og afdragsfrie lån ikke skal tilbagebetales, men i stedet vil blive forlænget efter den 25-årige løbetid, skrev Berlingske lørdag.

Danmark på Vippen har gennemgået listen over de museer og institutioner, som står til at betale mange millioner tilbage. Her fremgår det, at over 75 pct. af dem ligger i yder- og landkommunerne.

Det gælder blandt andet Vadehavscentret og Ribe Vikingecenter i Esbjerg Kommune, der skal betale henholdsvis 8 mio. kr. og 10,6 mio. kr. tilbage til Feriefonden. Her blev borgmester Johnny Søtrup (V) chokeret, da han blev oplyst om kravet fra Feriefonden.

”Feriefondens donationer er altid blevet opfattet som værende på linje med donationer fra nogle af de andre store nationale fonde som eksempelvis Real Dania og A.P. Møller Fonden. Derfor er der heller ikke i institutionernes driftsbudgetter taget højde for en tilbagebetaling. Det vil således være en komplet umulig opgave at skulle honorere en evt. tilbagebetaling,” siger Johnny Søtrup.

Han appellerer nu til VLAK-regeringen om hurtigst muligt at gå ind i sagen.

”Jeg har ganske enkelt ikke fantasi til at forestille mig, at Folketinget stiltiende skulle acceptere lukninger af disse velfungerende og for dansk turisme så vigtige institutioner. Så en kraftig appel til regeringen om hurtigst muligt at få dette manet i jorden.”

Museer har ikke kalkuleret med tilbagebetaling
Også i Vesthimmerland står flere museer med en stor regning. Her skal Limfjordsmuseet, Stenaldercentret Ertebølle og Vesthimmerlands Museum sammenlagt betale 16,6 mio. kr. tilbage til Feriefonden. Det vil aldrig kunne lade sig gøre, lyder det fra Knud Kristensen (K), borgmester i Vesthimmerland Kommune.

”Man kan ikke bare komme her i 2017 og ud af det blå sige, at nu skal vi have pengene tilbage. Hvis man holder fast i det, som er fremsendt, så er det afgjort, at du vil se en række museer i Danmark lukke ned. Det vil aldrig kunne lade sig gøre, at museerne kan betale pengene tilbage, for de har aldrig kalkuleret med det,” siger Knud Kristensen.

Han glæder sig dog over, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er opmærksom på sagen.

”Museerne har en rigtig stor betydning for vores kommune, og derfor er jeg også glad for, at Troels Lund Poulsen allerede har sagt, at der skal findes en løsning på sagen. Hvis han, som jeg regner med, går ind i sagen, finder vi en løsning, så vi også fra 2018 og frem har velfungerende museer i hele Danmark.”

Et Danmark i balance?
Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, fremhæver også museernes store betydning for et Danmark i balance.

”Det er jo ingen hemmelighed, at langt de fleste direkte statslige kulturmidler tilfalder hovedstaden. Netop derfor er det også helt afgørende, at politikerne finder en løsning på den her sag, så de mange gode museer ude i landet, der nu står med en kæmpe regning, og som i forvejen må kæmpe hårdt for at få del i støttemidler, kan fortsætte deres gode og vigtige arbejde. Alternativet er, at kulturen ikke er til stede i hele landet,” siger Kim Ruberg.

Det var et flertal i Folketinget bestående af S, R, V, K og SF, der i 2014 besluttede at inddrage en stor del af Feriefondens midler. Samtidig blev fonden, der er knyttet til beskæftigelsesministeriet, pålagt at inddrive de mange udestående millioner.

”Feriefondsagen er et pragteksempel på, hvor vigtigt det er, at politikerne fremover tvinges til at overveje, hvilke konsekvenser den slags embedsmandsforslag har for balancen i Danmark. Politikerne skal ikke blot blindt sige ja til ethvert forslag om flere penge i kassen. De har derimod en forpligtelse til også at se på, hvilke konsekvenser forslaget vil få for landets sammenhængskraft,” siger Kim Ruberg.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Kommunikationschef Danmark på Vippen
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: martin@danmarkpaavippen.dk