Danmark på Vippen appellerer til politisk handling med ny Hvidbog

Landsforeningen Danmark på Vippen har ved en høring på Christiansborg i dag fremlagt en række anbefalinger til, hvordan landets politikere kan holde deres ord om at skabe et Danmark i bedre balance. Anbefalingerne kommer på baggrund af en ny hvidbog med videnskabelige analyser af udviklingen i Det Lokale Danmark.

Hvidbogen med titlen ”Et Danmark i balance er et rigere Danmark” er udarbejdet af landsforeningen Danmark på Vippen i samarbejde med en række af landets førende forskere på området. I bogen dokumenteres, at Danmark er ved at miste sin plads blandt verdens rigeste lande, og den dokumenterer, at det i høj grad skyldes, at Danmark har prioriteret udvikling i de store byer i stedet for de områder af Danmark, hvor vores reelle velstand bliver skabt. Denne forkerte prioritering underminerer både sammenhængskraften og velstanden i Danmark.

På baggrund af hvidbogens konklusioner har Danmark på Vippen i dag fremlagt en overordnet vision for et Danmark i bedre balance, og en række indsatsområder, som, hvis de bliver gennemført, vil betyde et rigere Danmark med bedre sammenhængskraft.

En ny vision for Danmark
Den overordnede anbefaling i hvidbogen er, at Folketinget vedtager en langsigtet, politisk vision, der skal sikre mere lige vilkår for bosætning og udvikling i alle områder af landet. En sådan vision har været grundlaget for udviklingen i vores nabolande, en udvikling, der betyder, at de alle har overhalet Danmark i velstand i de seneste 10 år.

Danmark på Vippen foreslår følgende vision for et Danmark i balance:
Uanset hvor i Danmark, vi bor, skal danskere have samme muligheder for at bosætte sig, finde jobs, udvikle virksomheder og have samme offentlige tilbud, adgang til effektive infrastrukturforbindelser og ensartede finansieringsbetingelser. I Danmark er vi overbeviste om, at vores fælles velstand bedst fastholdes og forbedres ved at hele Danmark bidrager ligeligt og får mulighed for at bidrage ligeligt til vores indkomstudvikling.

Samlet plan for fremtiden
Ifølge bestyrelsesformand i Danmark på Vippen, Jakob Fastrup, er det netop en samlet, langsigtet plan for regional udvikling, som landspolitikerne mangler at lægge sig fast på, hvis udviklingen skal vendes til det bedre:

”Der er mange, der mener, at Danmark er et lille land, hvor der ikke er regionale hensyn eller politikker. Men som hvidbogen dokumenterer, er der faktisk store regionale forskelle på tværs af Danmark, især mellem land og by, som kræver særlige hensyn. Hvis ikke vi får en ny politik, som tager højde for det, risikerer vi at fortsætte ned ad fattigdomsstigen og blive overhalet af endnu flere mere konkurrencedygtige lande,” siger han.

Værdiskabelse er nøgleordet
På baggrund af hvidbogens konklusioner præsenterer Danmark på Vippen i Hvidbogen 16 indsatsområder, hvor der kræves politisk handling, hvis Danmark skal leve op til visionen om et rigere Danmark med bedre sammenhængskraft.

Foreningen anbefaler, at rammebetingelserne for de primære og sekundære erhverv styrkes uden for de store byer, fordi det er her, disse erhverv hovedsageligt ligger. Det er samtidig dem, der bidrager mest til landets samlede værdiskabelse, og dermed vil en indsats i yderområderne styrke Danmarks indtjeningsevne mere end prioriteringen af byerhvervene, der kun bidrager begrænset til værdiskabelsen i Danmark.

Samtidig anbefaler Danmark på Vippen at anlægge en cost-benefit beregning på centraliseringer i stedet for kun at se på omkostningsbesparelser ved stordrift. Vi ved alle, at der kan spares penge ved at flytte et statsligt servicecenter til for eksempel Indien. Men så er der ikke taget højde for de mange danskere, der går fra at være aktive arbejdstagere til at være passive overførselsindkomstmodtagere. Og det samme gælder i mindre skala i de enkelte kommuner.

Faktisk er det kendetegnende for alle de fremlagte indsatsområder, at de har fokus på at sikre vækst og værdiskabelse i Det Lokale Danmark, hvor henved 200 mia. kroner af Danmarks samlede overskudsgivende nettoeksport på 250 mia. kroner bliver produceret. Derved kommer disse indsatser hele landet til gavn. Og det er helt afgørende, siger bestyrelsesmedlem og sekretær i Danmark på Vippen, Kim Ruberg:

”Hvidbogen dokumenterer, at Danmark både nu og i de kommende år er dybt afhængig af, at livet i områderne uden for de store byer fortsat kan trives. Den dokumenterer desværre også, at vi mange steder er ved at nå en situation, hvor det ikke længere er tilfældet. Den udvikling må og skal vi vende, både for de mange mennesker, der gerne vil bo og arbejde i Det Lokale Danmark og for de mange mennesker i byerne, som strengt taget kommer til at leve i et fattigere samfund, hvis ikke vi tager fat om problemet nu. Vi har i dag fremlagt dokumentationen for dette. Et forslag til en vision for fremtiden og en konkret handlingsplan for at nå målet. Nu appellerer vi til, at landspolitikerne tager deres egne løfter alvorligt og beslutter sig for at sikre Danmark en rigere fremtid, hvor alle danskere trækker på samme hammel.”

FAKTA:
Download Hvidbogen

Hvidbogen kan også bestilles i fysisk form ved at sende en mail til kontakt@danmarkpaavippen.dk. Normalpris: 299,- pris for støttemedlemmer: 149,- Gratis eksemplarer sendes gerne ud til pressens medlemmer og valgte politikere.

Danmark på Vippen er en landsforening, der består af både virksomheder og kommuner.

Medlemmerne i Danmark på Vippen er pt.: Sønderborg Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune, Varde Kommune, Ikast-Brande Kommune, Slagelse Kommune, Svendborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Langeland Kommune, Odsherred Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Thisted Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Esbjerg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Lollands Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Danske Andelskassers Bank, Ikast Betonvarefabrik og Jøp, Ove & Myrthu Vest.

For yderligere information, kontakt:
Danmark på Vippens bestyrelse:
Jakob Fastrup – Formand: Mobil: 87 99 30 00. E-mail: jf@midtadvokaterne.dk
Steffen Damsgaard – Næstformand. Mobil:  51 74 00 62. E-mail: formand@landdistrikterne.dk
Borgmester Stén Knuth. Mobil: 24 40 01 11. E-mail: sten.knuth@slagelse.dk
Borgmester Erik Lauritzen. Mobil: 27 90 02 06. E-mail: ela@sonderborg.dk
Kim Ruberg – Sekretær. Mobil: 40 30 05 00. E-mail: kir@jom-vest.dk