Danmark på Vippen: Bred aftale om lægedækning er godt nyt

Lægemanglen i Det Lokale Danmark illustrerer et Danmark i ubalance. Derfor glæder det Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, at alle partier i Folketinget netop er blevet enige om at give praktiserende læger uden for de store byer mere i løn:

”Det er velkendt, at en praksis i Det Lokale Danmark typisk giver en mindre indtjening for den praktiserende læge, da man har færre og mere tidskrævende patienter, end læger i de store byer generelt har,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

”Derfor mener jeg også, at det kun er rimeligt, at praktiserende læger i de berørte områder får mere i løn, så det i hvert fald ikke er økonomien, der holder de praktiserende læger væk fra Det Lokale Danmark.”

I en evaluering af Folketingets arbejde for et Danmark i balance dokumenterede Danmark på Vippen sidste år, at samtlige partier i Folketinget går ind for at hæve lønnen eller honoraret for læger i yderområderne. På den baggrund roser Kim Ruberg partierne for at sætte handling bag ordene:

”Partierne på Christiansborg skal have ros for at holde deres løfte til danskerne. Det er meget glædeligt, at alle partier står bag aftalen og dermed anerkender, at manglen på læger i Det Lokale Danmark er et af de største sundhedsmæssige problemer, vi har i Danmark i dag,” siger Kim Ruberg.

Med dagens aftale åbner partierne også for, at praktiserende læger, der ønsker at eje flere ydernumre, kan købe direkte fra andre praktiserende læger. Derudover forlænger man også regionernes mulighed for at drive almen praktiserende klinikker, hvis ingen læger ønsker det, fra fire til seks år.

På den korte bane vil problemet med lægemangel dog stadig være stort:

”Behovet for læger i de berørte områder er akut. Og det skaber helt naturligt stor utryghed, når man som borger ikke har adgang til egen læge. Flere af de tiltag, som partierne i dag er blevet enige om, kan dog først realiseres i løbet af 2017, og det bekymrer mig, for vi har brug for handling nu,” siger Kim Ruberg.

Han henviser her til, at honoraromlægningen, der skal sikre højere løn til læger i Det Lokale Danmark, først skal indgå som en del af overenskomsten mellem Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner, mens sundhedsministeren først i efteråret 2017 vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt for praktiserende læger at eje flere ydernumre.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på telefon 23 71 00 43.