Danmark på Vippen går et stærkt år i møde

I Danmark på Vippens første år som aktiv landsorganisation har man med Hvidbogen som krumtap sat dagsordenen for debatten om udvikling og balance i hele Danmark, hvilket har ført til konkrete politiske initiativer som eksempelvis udflytning af statslige arbejdspladser. På den baggrund kalder bestyrelsesformand Jakob Fastrup det for et fantastisk år med gode resultater og ser i samme forbindelse frem mod et endnu stærkere 2016.

Danmark på Vippen har i nu lidt over et år kæmpet for et Danmark i bedre balance. I sit første år har organisationen opnået opbakning fra 1/5 af landets kommuner, en god håndfuld virksomheder samt en masse private støttemedlemmer, hvilket glæder bestyrelsesformand Jakob Fastrup.

”2015 har været fantastisk, hvor vi har opnået en række væsentlige milepæle. Først og fremmest en stor opbakning og tilslutning til vores projekt om at skabe et Danmark i langt bedre balance. Derudover har vi brugt tiden på en række analyser, hvor udgivelsen af Hvidbogen i september naturligvis er et højdepunkt, som efterfølgende også har ført til håndgribelige politiske resultater med regeringens vækstplan som kulminationen,” siger Jakob Fastrup.

Klare mål for 2016
I 2016 vil Danmark på Vippen fortsætte arbejdet, for der er stadig lang vej, inden organisationens målsætning kan indfries: at sikre et Danmark, hvor alle danskere har samme muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have adgang til den samme offentlige service, uanset hvor man bor.

Derfor vil Danmark på Vippen i 2016 blandt andet styrke organisationen og fastholde den som en af de væsentligste aktører i debatten om udvikling i hele Danmark og skævvridningen mellem land og by. Derudover vil Danmark på Vippen accelerere arbejdet med at analysere og argumentere for, hvordan vi i fremtiden får skabt et Danmark i bedre balance.

”I 2016 vil vi først og fremmest fokusere på vigtigheden af en større geografisk spredning af uddannelsestilbud i hele Danmark. Regeringens spareplan på uddannelsesområdet er her et skridt i den helt forkerte retning, men vores opgave bliver derfor i 2016 at dokumentere over for de ansvarlige politikere, at det er nødvendigt for både balancen i Danmark og vores eksport, at vi har uddannelsesinstitutioner i hele landet,” siger Jakob Fastrup og fortsætter.

”Derudover vil vi i 2016 sætte fokus på de offentlige udligningsordninger, som om nogen er med til at skævvride Danmark. Vi har allerede foretaget de første analyser, og de antyder, at Det lokale Danmark hvert år pumper milliarder i hovedstadsområdet og altså ikke den anden vej rundt, som mange københavnske borgmestre ellers påstår.  Det vil vi i 2016 dokumentere og derefter naturligvis argumentere for, at vi skal investere langt flere penge i Produktionsdanmark, fordi det er her, Danmarks rigdom bliver skabt,” siger Jakob Fastrup.

Støt Danmark på Vippen
Andre af Danmark på Vippens indsatsområder i 2016 bliver blandt andet at arbejde for bedre lånemuligheder for private og virksomheder i Det lokale Danmark, nye og langt større investeringer i transport-, mobil- og bredbåndsnettet i hele landet samt et balanceret mediebillede, som ikke afspejler mediernes egen geografiske placering i København, men som i stedet afspejler befolkningens geografiske placering fordelt i hele landet.

Derudover håber Jakob Fastrup, at endnu flere støttemedlemmer vil bakke op om Danmark på Vippens arbejde i 2016.

”Det er meget vigtigt at slå fast, at Danmark på Vippen ikke er stærkere end den opbakning, vi får fra den danske befolkning. Hvis vi skal opnå indflydelse og få den rette taletid i medierne, er det afgørende, at vi har befolkningen i ryggen, og derfor håber vi naturligvis, at rigtig mange i 2016 vil melde sig ind i Danmark på Vippen som støttemedlem og dermed direkte være med til at støtte vores arbejde for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark,” slutter Jakob Fastrup.

Er du enig i Danmark på Vippens mål, og synes du også, at vi skal skabe en bedre balance i Danmark? Så vil vi meget gerne have din opbakning. Jo flere støttemedlemmer, jo mere vil politikerne på Christiansborg lytte til vores stemme. Du kan du melde dig ind som støttemedlem i Danmark på Vippen her. Det koster kun 100,- om året.