Danmark på Vippen kræver yderligere handling fra regeringen

Regeringens plan om udflytning af 3900 statslige arbejdspladser er god, men den kan ikke stå alene, hvis vi vil have et Danmark i balance, slår bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, fast.

38 byer blev i går flere arbejdspladser rigere, da regeringen fremlagde sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Udflytningen drejer sig primært om hele eller dele af styrelser samt andre statslige institutioner. I Danmark på Vippen roser man regeringens plan, men samtidig mener man ikke, at den er vidtrækkende nok.

”Regeringens plan er en god begyndelse, men det er ikke nok. Vi mener, at der skal flyttes meget mere ud. Og det handler ikke om, at vi er misundelige på København, fordi de stadig forholdsmæssigt har de fleste statslige arbejdspladser. Det handler simpelthen om, at det giver mening at flytte stort set alle statslige styrelser og institutioner ud i landet, fordi medarbejderne dermed kommer i berøring med de områder, de arbejder med. Så har vi departementerne i hovedstaden og resten ude i landet, hvorfra de kan levere praktisk viden opad i systemet,” siger Kim Ruberg fra Danmark på Vippens bestyrelse.

Fokus på andre områder
Danmark på Vippen udgav i begyndelsen af september hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’, hvor man blandt andet fremlagde 16 konkrete indsatsområder, der samlet set kan skabe et rigere Danmark med bedre sammenhængskraft. Netop de områder vil foreningen nu også fokusere på.

”Udflytning af statslige arbejdspladser er blot ét af 16 indsatsområder, som vi peger på, og det betyder selvfølgelig også, at vi i foreningen nu vil sætte fokus på de 15 andre områder. Hvis vi vil have et rigere Danmark og et Danmark i balance, kræver det først og fremmest, at Folketinget vedtager en langsigtet strategi og udviklingsplan for Det Lokale Danmark. Sådan en vision har været grundlaget for udviklingen i vores nabolande de sidste mange år. Lande, som vel at mærke alle har overhalet os i velstand i løbet af de sidste 10 år,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

”Vi dokumenterer i Hvidbogen, at værdiskabelsen sker langt væk fra hovedstaden og de andre store byer, og derfor er det også med økonomiske briller helt naturligt, at vi skal have forbedret eksempelvis infrastrukturen, kreditfaciliteterne og uddannelsesmulighederne i Det Lokale Danmark,” siger Kim Ruberg.

Lukker uddannelsesinstitutioner
Han undrer sig i den forbindelse over regeringens bebudede besparelser på netop uddannelsesområdet.

”I Danmark på Vippen anser vi uddannelsesinstitutionernes geografiske fordeling over hele landet som et afgørende element i ønsket om et Danmark i balance. Men når regeringen vil spare 8,7 mia. på uddannelsesområdet, så rammer det først og fremmest Det Lokale Danmark, idet uddannelsesinstitutionerne som det første vil lukke deres afdelinger her. Derfor er det lidt mærkværdigt, at regeringen med den ene hånd giver arbejdspladser til Det Lokale Danmark, og med den anden hånd fører en politik, der nedlægger arbejdspladser i Det Lokale Danmark,” siger Kim Ruberg, som forsikrer, at Danmark på Vippen vil kæmpe for uddannelsesinstitutionernes overlevelse i Det Lokale Danmark.