Danmark på Vippen problematiserer Danmarks Statistiks fremskrivninger

En ny beregning fra Danmarks Statistik viser, at bevægelsen fra land til by tager til de kommende ti år. Danmark på Vippen problematiserer fremskrivningerne og påpeger, at udviklingen ikke behøver at gå i den retning.

Om ti år vil der være 4,4 procent flere danskere. Men en ny beregning fra Danmarks Statistik viser, at det langt fra er alle kommuner, der kan forvente et stigende befolkningstal. Hele 35 kommuner, som alle ligger i Det Lokale Danmark, vil ifølge Danmarks Statistik nemlig opleve et faldende befolkningstal de kommende ti år.

Værst går det udover Læsø, Lolland og Bornholm, der kan forvente, at befolkningstallet falder med henholdsvis 12, 10 og 9 procent. Yderligere må kommuner som Guldborgsund og Skive også forvente, at de om ti år har over fem procent færre indbyggere.

På samme tid er tilvæksten til de store byområder over de næste 10 år markant. Alene i Københavns kommune forventes befolkningstilvæksten at stige med 19 procent, men også landets øvrige storbykommuner og kommunerne omkring specielt København kan forvente stor tilvækst de kommende år. Dermed er Danmark stadig et af de EU-lande, som forholdsmæssigt har oplevet den største bevægelse fra land til by.

Danmark på Vippen problematiserer fremskrivninger
Bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, mener, at Danmarks Statistiks fremskrivninger kun tager højde for, hvordan udviklingen og den hidtil førte politik har været.

”De fremskrivninger, som Danmarks Statistik i dag lægger frem, er blevet til på baggrund af udviklingen og den førte politik de seneste 10-15 år. Her har vi oplevet en enorm centralisering – eksempelvis via kommunalreformen, sygehusreformen, rets- og politireformen, som har virket til ensidig fordel for de store byer”, siger Kim Ruberg og fortsætter.

”Danmarks Statistik tager det som en given forudsætning, at den hidtil førte politik med øget centralisering bliver ved. At skævvridningen af Danmark fortsætter. Men det er lige præcis det, Danmark på Vippen kæmper imod. Vi mener ikke, at bevægelsen fra land til by er en naturlov. Vi mener til gengæld, at hvis vi bevæger os væk fra centralisering og mod decentralisering, så vil befolkningstilvæksten i de forskellige landsdele også se anderledes ud om ti år. Vi tror nemlig på, at der findes andre scenarier for Danmarks fremtid, som er lige så rigtige, men som giver et langt mere balanceret Danmark”, siger Kim Ruberg.