Danmark på Vippen skriver leder i Politiken-tillæg

Daily newspapers stacked in a heapDanmark på Vippen har i dag skrevet lederen i Politikens tillæg om udflytning af statslige arbejdspladser.

Vi er meget taknemmelige over at få mulighed for at komme ud med vores budskab til Politikens mange læsere og glæder os over, at det sker i godt samspil med en række af vores medlemmer og allierede, der også optræder i dette tillæg.

Tillægget viser, at Danmark på Vippens dagsorden om at skabe et rigere Danmark ved at sikre et Danmark i balance er ved at være et centralt tema i den danske politiske debat. Det er vi taknemmelige for, og det er vi stolte over.

Vi ved, at vores arbejde med at dokumentere og kommunikere de reelle forhold omkring skævvridningen af Danmark er den løftestang, der har placeret skævvridningen centralt i debatten, og vi lover, at vi ufortrødent fortsætter dette arbejde.

Vi har nemlig alt for mange gange set, at politikernes gode intentioner i denne retning drukner i dagligdagens og embedsværkets jævnt glidende skråplan, der basalt set hedder: Sådan plejer vi at gøre. Det må ikke ske denne gang, og derfor er der brug for det langsigtede strategiske arbejde, der kendetegner Danmark på Vippen.

Lederen i Politikens tillæg kan læses her:

Det handler om værdiskabelse
Debatten om skævvridningen af Danmark blev afgørende for Folketingsvalget i juni. Store dele af den danske befolkning sagde fra over for favoriseringen af to store byområder på bekostning af resten af Danmark.

Folketingsvalget synliggjorde, at det store flertal af befolkningen, der faktisk foretrækker at bo, arbejde og leve med deres familie uden for de to store bysamfund, er indstillet på at kæmpe for deres valg og værdier og imod en politisk afviklingsstrategi, de i stigende grad opfatter som dybt uretfærdig og skadelig.

Folketingsvalget fik det også til at gå op for magteliten i hovedstadens embedsværk, politik og presse, at det ensidige fokus på at skabe vækst og udvikling gennem centraliseringer er en politik, som har fejlet på dramatisk vis.

Som Danmark på Vippen dokumenterer i den hvidbog, der blev offentliggjort d. 8. september i år, koster den fortsatte afvikling af livet uden for de to store by-regioner Danmark dyrt. Den ensidige satsning på at skabe vækst i de store byer har flyttet investeringer og ressourcer væk fra de områder og erhverv i de producerende og eksporterende sektorer, hvor langt størstedelen af den danske velstand reelt bliver skabt. Af Danmarks nettoeksport på omkring 250 mia. kroner bliver mere end 200 mia. kroner skabt uden for de to store byområder, der typisk får over halvdelen af statslige investeringer.

Resultatet af den forkerte politik er let at konstatere. Hvor vi for ti-femten år siden var blandt verdens fem rigeste lande, er vi i dag tumlet ned på en 20. plads. Og faldet fortsætter. For mens Danmark kæmper med væksten, oplever så godt som alle vores europæiske nabolande lige nu langt bedre vækstrater, end vi gør.

Mere vækst og rigdom er ikke det eneste, vores naboer i Nordeuropa har til fælles. Tyskland, Storbritannien, Norge og Sverige har alle officielle politiske visioner om at sikre en balanceret geografisk udvikling i deres lande. Visioner, der gør dem rigere, fordi de understøttes af aktive politiske programmer for bedre bosætning, uddannelse, infrastruktur og vækst uden for de største byer. I Danmark glimrer sådanne visioner og programmer ved deres komplette fravær. I verdens mest lige land har geografisk lighed tilsyneladende ikke politisk relevans.

Heldigvis er det ikke for sent at gøre noget. I modsætning til hvad mange måske tror, er urbaniseringen i Danmark ikke en uundgåelig udvikling. Den voldsomme vandring fra land til by i de seneste ti år hænger nøje sammen med politiske beslutninger om at centralisere kommuner, sygehuse, politikredse, retskredse, styrelser og uddannelsesinstitutioner i et historisk højt tempo.
Afviklingen af livet i yderområderne er altså ikke nogen naturlov, men resultatet af politiske beslutninger. Det betyder selvsagt, at en ny politisk kurs, der har fokus på udvikling i stedet for afvikling af Det Lokale Danmark, kan ændre afgørende på prognoserne for det fremtidens Danmark, som vi alle skal leve i og give videre til vores børn.

I Danmark på Vippen har vi arbejdet seriøst med at dokumentere og analysere de problemstillinger, der har størst betydning for skævvridningen mellem land og by og for hele Danmarks velstand. Analyserne viser klart, hvor og hvordan der skal sættes ind for at skabe et rigere Danmark i bedre balance. Vi skal ganske simpelt styrke de erhverv, Danmark lever af – vores nettoeksport. Og det skal selvfølgelig ske i de områder, hvor disse erhverv befinder sig. Strategiske placeringer af videregående uddannelser og statslige arbejdspladser, bedre lånemuligheder i yderområderne, hårdt tiltrængte liberaliseringer af planloven og forbedringer af den digitale og trafikale infrastruktur er alle eksempler på vigtige indsatsområder. Væsentligst er det imidlertid, at der bliver vedtaget en langsigtet politisk strategi for indsatsen. Kortsigtede lappeløsninger og uigennemsigtige omfordelingsordninger hjælper os ikke ud af det skråplan, vi befinder os på.

Det første skridt på vejen til at løse et problem er som bekendt at erkende, at der er et. Centraliseringen har gjort os alle sammen fattigere. Det må vores landspolitikere sande nu. Dernæst må de tage fat på arbejdet med at formulere en langsigtet strategi for en balanceret, regional udvikling i Danmark. En udvikling, der gør op med embedsapparatets blinde tro på at større er bedre, og som i stedet udnytter de store potentialer for velstand og værdiskabelse, som en udvikling med liv og vækst i alle egne af Danmark åbner for.

Kim Ruberg
Bestyrelsesmedlem, sekretær, Landsforeningen Danmark på Vippen