Danske Regioner foreslår timemodel for landområderne

Ny analyse fra Danske Regioner understreger behovet for en udvidet plan for den regionale kollektive trafik.

På baggrund af Regeringens ambitiøse baneprojekt, Timemodellen, der i korte træk har til formål at sikre hurtigere togtransport mellem landets fem største byer, foreslår Danske
Regioner nu en regional timemodel. Intentionen med denne regionale timemodel er at øge effektiviteten af den nationale timeplan ved at skabe kortere kollektiv transporttid hen til
en af landets superlyntogsstationer.

Til glæde for hele Danmark
Da det langt fra er alle danskere, der bor i eller meget tæt ved de fem største byer, understreger Danske Regioners næstformand, Carl Holst (V), til Jyllands-Posten behovet for en
opgradering af den regionale tilslutningstrafik således, at flere danskere vil få glæde af Regeringens multi-milliardinvestering i Timemodellen:

”Når man laver en så stor investering i jernbanenettet, må man også sørge for at få mest valuta for pengene. Og det får man ikke, hvis det kun gavner en mindre del af Danmark.”

En regional vision
Helt konkret er Danske Regioners vision for den regionale timemodel, at mindst 75 pct. af alle danskere skal kunne komme til en superlyntogsstation på under en time, når Timemodellen står
færdig. Det er 600.000 flere end på nuværende tidspunkt.

Infrastruktur og vækst
Som det fremgår af analysen, giver Regeringens timemodel et vigtigt ryk fremad for dansk infrastruktur, men den forbedrer ikke forbindelserne fra oplandet til de største byer markant.
Da fremtidens trafikale infrastruktur handler om mere en blot veje og baner, men er en forudsætning for vækst både lokalt og nationalt, er der med rette behov for også at sikre øget mobilitet i landområderne.

I deres afrapportering af de strategiske analyser, hvori Timemodellen præsenteres, noterer Transportministeriet da også selv denne kobling mellem infrastruktur og vækst:

”En velfungerende infrastruktur er med til at gøre det lettere for danskerne at komme på arbejde og for erhvervslivet at transportere deres varer. Infrastruktur er således en vigtig grundforudsætning for mobiliteten af varer og arbejdskraft og således også for vækst og dermed arbejdspladser.”

En international kontekst
Også Danske Regioner påpeger koblingen mellem infrastruktur og vækst. I deres analyse fremgår det blandt andet, at en regional timeplan er til gavn for både vækst, udvikling og  arbejdspladser. Tilgængelighed og mobilitet er med andre ord vigtige elementer i forhold til  et områdes konkurrencedygtighed. Set ud fra et internationalt konkurrenceperspektiv er det derfor afgørende, at Danmark gør en aktiv indsats for at mindske rejsetiden mellem land og by.

Læs Danske Regioners analyse, ”Alle ombord: En regional timemodel for hele Danmark”, her.

Foto: DSB, René Strandbygaard