Debatten om Danmarks (u)balance fortsætter på Folkemødet

Danmark på Vippen er igen i år at finde på Folkemødet på Bornholm, som finder sted i Allinge d. 15. – 18. juni. I år er hovedtemaerne fremtidens udligningssystem, geografisk spredning af uddannelsessteder og postnummerbestemte forskelle i ældreplejen. 

Danmark på Vippen holder i år til på skibet M/S Samka – Det Lokale Danmarks Stemme, der danner ramme for debat og dialog mellem borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer og politikere. Her bliver rig mulighed for at debattere udfordringer og løsninger for et Danmark i geografisk balance.

På skibet er også Danmark på Vippens nye alliancepartner Oprør fra Udkanten, hvorfra medstifter Finn Slumstrup fredag kl. 9.00 vil fortælle om Oprør fra Udkantens arbejde og om det nystiftede samarbejde med Danmark på Vippen.

Udligning, uddannelse og skæv sundhed
Repræsentanter fra både erhvervslivet og uddannelsessektoren stiller op til debat, når det diskuteres, hvordan flere uddannelser kan placeres rundt om i landet i stedet for at være centreret omkring de større byer.

Og så er udligningsordningen igen i år et varmt emne – her er stor uenighed blandt landets kommuner om, hvordan pengene bør fordeles kommunerne imellem. Vi garanterer en livlig debat, når bl.a. borgmestre fra hovedstadsområdet og Det Lokale Danmark mødes for at diskutere, hvordan pengene fordeles bedst.

Danmark på Vippen inviterer også i samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF, til debat om, hvordan geografisk ulighed kan bekæmpes, så man som ældre kan være sikker på at få den samme pleje lige meget, hvor i landet man bor.

Vær med live eller online
Alle er velkomne til at deltage i debatarrangementerne på skibet og naturligvis på twitter og facebook, som løbende opdateres med nyt fra debatterne på Folkemødet.

 

Danmark på Vippens debatter på Folkemødet 2017:

Ud med flere uddannelser – er klyngedannelse fremtiden?
Torsdag den 15. juni, klokken 15:00 – 15:45
80 pct. af alle uddannelsespladser på de videregående uddannelser er i dag placeret i og omkring de fire store byer. Og udviklingen mod øget centralisering ser ud til at fortsætte. Det er en af de helt afgørende årsager til den stigende geografiske ubalance i Danmark. Men hvordan sikrer vi flere uddannelser i Det Lokale Danmark?
Deltagere: Kent Damsgaard, Vicedirektør, Dansk Industri. Ole Worregård, Kommunikationschef, UC Sjælland. Bjarne Sørensen, Prorektor, Syddansk Universitet. Kim Ruberg, Næstformand, Danmark på Vippen.

Danmark i balance: Hvorfor, hvordan og hvem betaler?
Fredag den 16. juni, klokken 17:00 – 18:30
Er by og land virkelig så store modstandere, som man får indtrykket af, når man åbner avisen? Lægger vi en begrænsning på hinandens udviklingsmuligheder, eller er det ”bare” politik? Hvordan løser vi problemerne med balancen i Danmark, og hvordan indretter vi fremtidens udligningssystem?
Deltagere: Holger Schou Rasmussen, Borgmester, Lolland. Kim Ruberg, Næstformand, Danmark på Vippen. Thomas Gyldal Petersen, Borgmester, Herlev. Michael Ziegler, Borgmester, Høje-Taastrup. Erik Christensen, MF, (S). 

Hvordan bekæmper vi geografisk ulighed på ældreområdet?
Lørdag den 17. juni, klokken 16:30 – 17:30
Den geografiske ulighed på sundhedsområdet er et større og større problem, som specielt rammer den ældre del af befolkningen. Men hvordan sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør adgangen til sundhedsydelser af høj kvalitet?
Deltagere: Thea Gregersen, Kommunikationskonsulent, ABF. Kim Ruberg, Næstformand, Danmark på Vippen. Lise Achton, Kredsformand, Danske Seniorer. 

Se det fulde program for skibet M/S Samka – Det Lokale Danmarks Stemme her.