»Det er uhyre vigtigt, at landdistrikterne arbejder sammen«

24 landsbyer på Mols er gået sammen i en såkaldt landsbyklynge for at styrke hinandens fritids- og kulturtilbud, skriver Kristeligt Dagblad i dag. Netop samarbejde på tværs af landsbyer har enorm betydning, siger Kjeld Hansen fra foreningen Landsbyerne i Danmark.

I stedet for at kæmpe mod hinanden står man nu skulder ved skulder på Mols.

Områdets 24 landsbyer arbejder i dag sammen om at skabe de bedste tilbud for borgerne i landsbyklyngen ’Mols i Udvikling’. Her ser man samarbejdet mellem landsbyerne som en kærkommen lejlighed til at blive bevidste om hele områdets styrker, siger Rune Høy, kommunikationsansvarlig i ’Mols i Udvikling’, til Kristeligt Dagblad:

”Vi har gjort rigtig meget for at definere Mols som et samlet område med nogle fælles tilbud. Ikke kun for vores egen befolkning, men lige så meget for at tiltrække besøgende udefra. Selvom de fleste nok ved, hvor Mols ligger, kender de færreste jo de små byer.”

Samarbejde udvikler landsbyer
I foreningen Landsbyerne i Danmark, som Danmark på Vippen arbejder tæt sammen med, har man i mange år netop arbejdet for at få både landsbyer og hele landdistrikter til at organisere sig, så de erfaringer, de enkelte landsbyer gør sig, deles med andre. Det letter samarbejdet gevaldigt og er med til at udvikle mange områder, siger bestyrelsesmedlem i Landsbyerne i Danmark, Kjeld Hansen:

”Det er uhyre vigtigt, at landdistrikterne arbejder sammen. Her tænker jeg ikke kun på landsbyerne, men også på de mange mennesker, der bor i det åbne land, som også har stor fordel af samarbejdet. I Landsbyerne i Danmark hjælper vi landdistrikterne med at organisere sig i eksempelvis lokalråd, og her viser al vores erfaring, at en god og klar organisering i de enkelte råd gør samarbejdet med lokalrådene i nærområderne meget lettere og mere frugtbart,” siger Kjeld Hansen.

Frivillige med faglige kvalifikationer
Idrætsorganisationen DGI har i samarbejde med Realdania udviklet projektet ’Landsbyklynger’, som ‘Mols i Udvikling’ også er en del af, hvor målsætningen er, at samarbejdet mellem landsbyerne skal være med til at fastholde og udvikle de fritids- og kulturtilbud, der i dag findes i områderne, så bylivet fremtidssikres.

De første erfaringer viser, at samarbejdet mellem landsbyerne har manet konkurrencementaliteten mellem byerne i jorden:

”Vi har fundet ud af, at det er muligt at skabe borgerdrevet udvikling på tværs af gamle sogne, og det er en af de store udfordringer, vi generelt har i landdistrikterne. Man er typisk ikke så fokuseret på at arbejde sammen med naboen, og tit holder man kortene tæt til kroppen i de her små byer som en slags overlevelsesstrategi,” siger projektleder i DGI, Carsten Blomberg, til Kristeligt Dagblad.

I projektet ’Landsbyklynger’ forsøger DGI at rekruttere frivillige ud fra deres faglige kvalifikationer og professionelle evner:

”Vi vil have dem, der er bedst kvalificerede til at lave en given opgave, og det er min erfaring, at det er nemmere at få mennesker til at levere en indsats, hvis de fra starten ved, at de skal levere noget, de i forvejen er gode til,” siger Carsten Blomberg.

I foreningen Landsbyerne i Danmark er man helt bevidste om, at intet danner sammenhold og social integration som idræt i de små lokalsamfund. Og netop frivillighed er et helt afgørende aspekt:

”De områder, der gør meget ud af at rekruttere frivillige ledere, og som gør meget ud af at vise de frivillige lederes værdi, har større succes end de steder, hvor man betaler dyre professionelle trænere. Det skyldes også i stor grad evnen til at fokusere på det sociale aspekt i foreningslivet, hvilket DGI om nogen er bevidste om,” siger Kjeld Hansen.

 

Du kan læse mere om landsbyklyngen ’Mols i Udvikling’ her.

Foto: facebook.com/molsiudvikling