Det københavnske vækstlokomotiv er en myte

100 nye job i hovedstaden skaber 20 nye job i provinsen. Det har danske politikere i årevis påstået. Men der er ikke belæg for påstanden, slår flere eksperter fast i Jyllands-Posten d. 12. marts.

”København bærer Danmark på sine skuldre”, skrev tidligere overborgmester i København, Ritt Bjerregaard (S), i et debatindlæg i Jyllands-Posten i 2009. Hun henviste her til en OECD-rapport, der i netop 2009 slog fast, at ”for hver 100 nye job, der etableres i hovedstaden, skabes der 20 nye arbejdspladser i resten af landet”.

Rapporten fra OECD byggede på en undersøgelse fra 2004, hvor Copenhagen Economics på foranledning fra blandt andet Københavns Kommune kom frem til, at der for hver 100 nye job i hovedstaden blev skabt 17 nye job i det øvrige Danmark.

Danske politikere har siden 2004 flittigt gjort brug af tallene, når der skal argumenteres for, at hele landet får glæde af vækst i København. Men i Jyllands-Posten d. 12. marts slår flere uafhængige eksperter fast, at der lige siden 2004 har været tale om udokumenterede påstande.

Provinsen skaber job i København
Professor i Økonomi ved Aarhus Universitet, Bo Sandemann Rasmussen, siger til Jyllands-Posten, at påstanden om, at 100 nye job i hovedstaden skaber 20 nye job i provinsen, er ”at brede undersøgelsen fra 2004 længere ud, end der er rimeligt”.

Rapporten fra 2004 fokuserer kun på en meget snæver form for virksomheder, og derfor kan tallene ikke uden videre overføres til andre områder. Også professor Niels Westergaard-Nielsen fra CBS er skeptisk over for beregningen.

”København har bevæget sig fra at være ikke-job-skaber til at være job-skaber, men ikke for provinsen”, siger han til Jyllands-Posten. Han mener, at hele tanken skal vendes på hovedet.

”I virkeligheden er det nok mere provinsen, der skaber job i hovedstaden. Alle store foreninger og interesseorganisationer ligger jo f.eks. herovre, og det er provinsens job inden for industri og landbrug, der har den største afledte effekt i form af job andre steder”, siger Niels Westergaard-Nielsen.

En særlig dagsorden
Også fremtidsforsker Jesper Bo Jensen har fundet frem til, at påstanden fra politikernes side på ingen måde kan dokumenteres. Han opfordrer politikerne til at droppe tallene. Samtidig fremhæver han, at de københavnske politikere, som i årevis har turneret rundt med tallene, har haft en særlig dagsorden.

”De har forsøgt at promovere København som et særligt sted at investere i, hvis man ønsker, at det skal gå godt for hele landet. De har kørt en aggressiv stil over for hele landet, men det har været bluf. For dokumentationen har ikke været til stede, siger Jesper Bo Jensen til Jyllands-Posten.

Danmark på Vippen har siden foreningens start været meget skeptisk over for fortællingen om København som hele landets lokomotiv.

”Vi har fra starten kigget på tallene med stor skeptisk. Derfor er det også afgørende for os at påvise, at myten om de 100 og de 20 afledte arbejdspladser ikke har nogen form for videnskabelighed bag sig”, siger bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, Kim Ruberg.

Danmark på Vippen vil nu selv regne på tallene.

”Vi har sat uafhængige eksperter til at finde frem til, hvilken effekt 100 job i hovedstaden har sammenlignet med 100 job i resten af landet Danmark”, siger Kim Ruberg.

Politikerne fastholder deres påstand
Fra politikernes side bliver eksperternes udsagn i Jyllands-Posten taget til efterretning. Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), mener dog fortsat, at vækst i København er med til at trække vækst i resten af landet.

”Det konkrete tal stammer fra en OECD-rapport, og den har jeg naturligvis fuld tillid til. Viser det sig, at OECD ikke har regnet rigtigt, eller at der er nye rapporter, som siger noget andet, så tager jeg det selvfølgelig til efterretning”, siger Frank Jensen til Jyllands-Posten.

Også By, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen (S) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at han stadig er af den overbevisning, at når hovedstaden er i fremgang, så har det en positiv afsmitning på provinsen.