Eksport af sociale klienter: Hovedstadskommuner betaler for indskud og flytning til Lolland

Interne arbejdspapirer fra Lolland Kommune viser, at hovedstadskommuner betaler indskud og flytning for sociale klienter, der flytter til Lolland, skriver NB Økonomi. Det går hårdt ud over velfærden på Lolland, lyder det fra Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune.

Helt konkrete eksempler på eksport af sociale klienter. Det er, hvad Lolland Kommune i et brev til KL, som blev sendt fredag i sidste uge, beskylder en række hovedstadskommuner for:

”Det ligner eksport af sociale klienter. Jeg kan ikke bevise, at de gør det bevidst, men der er ikke langt fra, at man bruger de redskaber, som man må indenfor lovgivningen, til at hjælpe med indskud og flyttehjælp og eksport af sociale problemer,” siger Holger Schou Rasmussen, der udover at være borgmester i Lolland Kommune også er bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, til NB Økonomi.

I et internt arbejdspapir, som NB Økonomi har fået indsigt i, og som Danmark på Vippen også har læst, beskriver Lolland Kommune syv konkrete sager, som dokumenterer, at eksport af sociale klienter fra hovedstaden til Lolland sker.

Det drejer sig blandt andet om en borger fra Glostrup Kommune, der har fået hjælp til indskud i et lejemål på Lolland, en borger fra Køge, der har været periodisk på kontanthjælp i mere end 10 år, og som har fået 20.737 kr. i tilskud fra Køge Kommune til indskud og forudbetalt husleje i en lejebolig i Lolland Kommune, samt en borger fra Gentofte Kommune, hvor kommunen både har betalt for istandsættelse af borgers gamle lejlighed i Gentofte Kommune, for flytning til Lolland og derefter for indskud i det nye lejemål.

Regningen havner i Lolland Kommune
Overfor NB Økonomi afviser Helene B. Rasmussen, direktør for Social og Sundhed i Gentofte Kommune, at man eksporterer sociale problemer:

”Gentofte Kommune overholder Lov om Aktiv Socialhjælp i forhold til borgere, der er berettiget hertil. Dvs. hjælp til flytning og indskud efter reglerne i lovgivningen – mod tilbagebetaling. Vi foretager således ikke ”eksport af sociale problemer” og har ej heller modtaget henvendelse fra Lolland Kommune om denne problemstilling,” siger Helene B. Rasmussen.

Bevidst eller ubevidst: På Lolland sidder Holger Schou Rasmussen og resten af kommunen tilbage med regningen til både kontanthjælp og andre sociale udgifter:

”Vi fik netto 217 nye borgere, som var på overførselsindkomst i 2016, og de kommer jo, fordi der er billige boliger, og fordi de får hjælp til at flytte af deres kommune, og det er uacceptabelt,” siger Holger Schou Rasmussen til NB Økonomi og fortsætter:

”Hovedstadskommunerne må stoppe med at hjælpe deres klienter med at flytte til Lolland, eller også skal pengene følge med, så vi har råd til at tage hånd om de mange sociale klienter, samtidig med at vi har råd til at drive en ordentlig velfærd for vores oprindelige borgere.”

S-ordfører: Noget svineri
Socialdemokratiets kommunalordfører Magnus Heunicke kalder kommunernes økonomiske støtte til sociale klienter, der flytter til Lolland, for noget svineri, der skal stoppes nu:

”Rent moralsk er det her hinsides alt, hvad der er ret og rimeligt. Alene af den grund skal det stoppe nu,” siger Magnus Heunicke til NB Økonomi.

Han slår samtidig fast, at Folketinget har et ansvar for, at den her fidus, som hovedstadskommunerne gør brug af, ikke længere skal kunne betale sig. Alternativet er ifølge Heunicke, at Danmark knækker over socialt:

”Det er meget alvorlige konsekvenser, det får for en kommune som Lolland. Hvis de skal være hele Danmarks socialkontor, og der skal ske en systematisk eksport af sociale klienter til Lolland, så siger det sig selv, har de nul chancer for at løfte sig. Jeg kan godt forstå, hvis borgerne på Lolland siger, at det har de ikke lyst til, og at de synes, at deres skattepenge skal gå til ordentlig ældrepleje og gode skoler og børnehaver frem for at skulle betale for mislykkede sociale tiltag i resten af Danmarks kommuner,” siger Magnus Heunicke til NB Økonomi.

Kan ikke fremtidssikre kommunen
Eksporten af sociale klienter har da også fået konsekvenser på Lolland. Ifølge Holger Schou Rasmussen betyder den, at man på trods af jobfremgang ikke kan fremtidssikre kommunen:

”Vi har skabt 1000 nye private arbejdspladser de seneste år, og der er ved at komme rigtig godt gang i hjulene, men vi har ikke penge nok til at investere i vores egen infrastruktur, og vi har ikke penge nok til anlæg, fordi vi først og fremmest skal rive gamle bygninger ned for at undgå, at der er en stor boligmasse i dårlig stand, som tiltrækker mange lavindkomstfamilier. Så vi bruger rigtig mange ressourcer på alt muligt andet end på velfærd og på at fremtidssikre kommunen,” siger Holger Schou Rasmussen til NB Økonomi.

Han fremhæver samtidig en række initiativer, som kan være med til at afhjælpe problemet. Det drejer sig blandt andet om udflytning af statslige arbejdspladser, hurtig igangsætning af Femernforbindelsen, bedre forhold for virksomheder på Lolland samt en kompensation via det kommunale udligningssystem, som vestegnskommunerne i dag får via den såkaldte hovedstadsudligning.

Det skal alt sammen være med til at sikre, at boligpriserne stiger på Lolland:

”Det er kun boligpriserne, der kan sikre en mere ligelig fordeling af de sociale udfordringer i Danmark,” siger Holger Schou Rasmussen til NB Økonomi.

Du kan læse NB Økonomis artikler om eksport af sociale klienter fra hovedstaden til Lolland her (kræver login):

https://nb-okonomi.eu/topnyhed/lolland-brev-kl-kommuner-eksporterer-sociale-klienter/

https://nb-okonomi.eu/tema/udligning/lollands-eksempler-paa-eksport-sociale-klienter/

https://nb-okonomi.eu/tema/udligning/s-ordoerer-svineri-skal-stoppes/