Fire ud af fem medarbejdere vil gerne til Det Lokale Danmark

535 medarbejdere under Miljø- og Fødevareministeriet flytter indtil videre med de statslige arbejdspladser ud af København. Bedst ser det ud i NaturErhvervsstyrelsen, hvor ni ud af ti flytter med, og i Naturstyrelsen, hvor fire ud af fem flytter med.

En opgørelse, som Altinget i dag bringer, viser, at fire ud af fem medarbejdere indtil videre har valgt ikke at sige deres stilling op i de institutioner under Miljø- og Fødevareministeriet, der flytter fra København og ud i landet i løbet af det næste år.

Opgørelsen bliver dog udlagt på en noget anden måde i Altinget, der under overskriften ”Hver femte vil ikke med til Provinsen” melder om, at: ”Opsigelser og interne rokeringer hagler ned over Miljø- og Fødevareministeriets udflytningsramte institutioner.”

Negativ diskurs
Næstformand i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, ser Altingets vinkel på opgørelsen som en klar tendens i medierne, hvor man på forhånd har bestemt sig for, at udflytningen fejler:

”Mediernes dækning af udflytningen af statslige arbejdspladser har nået et niveau, hvor selv en umiddelbar positiv opgørelse over, at fire ud af fem medarbejdere indtil videre gerne vil flytte med ud af København, bliver vendt til noget meget negativt. I dag virker det, som om man enten kan blive ramt af biler, sygdom eller udflytning til provinsen. Det er en gennemgående negativ diskurs, der præger hele debatten, og det er synd og uretfærdigt over for de mange medarbejdere, der enten gerne vil flytte med, eller som i forvejen arbejder uden for København,” siger Kim Ruberg.

Han er samtidig overbevist om, at det reelt bliver en meget mindre andel af de nuværende ansatte, der flytter med fra København til andre dele af Danmark:

”Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Kun få mennesker vil flytte mere end 100 kilometer. Det har vi set med de mange tusinde arbejdspladser, der de seneste 15 år er flyttet fra Det Lokale Danmark til hovedstadsregionen. Og sådan vil det være, når bevægelsen nu endelig går den modsatte vej. Men det vigtigste er, at der overalt i Det Lokale Danmark er massevis af meget kvalificerede medarbejdere, der kan tage opgaven på,” siger Kim Ruberg.

”Medarbejderflugt”
Den tillid til egne medlemmer uden for hovedstaden deles åbenbart ikke af embedsmændenes egen fagforening, Djøf. Over for Altinget udtaler formanden for offentligt ansatte i Djøf, Sara Vergo, at hun frygter for, at medarbejderflugten kommer til at gå ud over det faglige arbejde:

”Det er svært at forestille sig, at der ikke vil være forringelser i de berørte institutioner, når der er færre hænder og hjerner til at løse opgaverne,” siger Sara Vergo.

Samtidig er hun bekymret for de medarbejdere, som bliver tilbage:

”Man befinder sig på en skude, der er ved at synke, og samtidig bliver man overbebyrdet,” siger hun.

Danmark på Vippen har tidligere rost regeringen for den ambitiøse udflytningsplan, der skal ses som en langsigtet investering, der både vil gavne erhvervsliv, styrelser og institutioner fremadrettet. Derfor ærgrer det også Kim Ruberg, at Sara Vergo på den måde glemmer de mange dygtige Djøf-medlemmer, som befinder sig uden for København:

”Det er klart, at når man flytter en arbejdsplads, vil der i begyndelsen være en tilvænningsperiode, hvor tingene ikke går så hurtigt som før. Men på sigt viser al erfaring, at det kan få en positiv effekt på arbejdsmiljøet- og rutinerne, og derfor ærgrer det mig rigtig meget, at Sara Vergo ikke anerkender, at udflytningen først og fremmest giver rigtig mange af hendes medlemmer, der bor uden for hovedstaden, en mulighed for at få et godt og attraktivt arbejde. I stedet taler hun om mangel på hjerner, at medarbejderflugten ikke undrer hende, og at folk befinder sig på en synkende skude. Det er bestemt ikke med til at gavne hele den her proces,” siger Kim Ruberg.

Succeskriteriet er øget balance
Mange af de statslige styrelser og institutioner, som allerede har ansat nye medarbejdere uden for København, melder om en enorm jobinteresse fra højtkvalificerede personer. En pointe, som ikke kommer bag på Kim Ruberg:

”I Danmark på Vippen har vi aldrig været bekymret for, om der findes kvalificeret arbejdskraft uden for København, men det virker lidt, som om det rent faktisk kommer bag på nogen,” siger han og lægger vægt på, at succeskriteriet for hele udflytningen handler om øget balance:

”Samtidig må jeg endnu engang pointere, at succeskriteriet for udflytningen ikke kan måles i, hvor mange nuværende medarbejdere der flytter med fra København. Succeskriteriet for udflytningen kan måles i, hvordan den er med til at skabe øget balance i Danmark og dermed lægge grundlaget for et rigere og mere sammenhængende Danmark,” siger Kim Ruberg.