Flyt statslige arbejdspladser til yderområderne

Strategisk flytning af statslige arbejdspladser vil være en stor gevinst for hele Danmark, siger Kim Ruberg, bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen.

To ud af tre danskere ønsker flere statslige arbejdspladser i Danmarks yderområder. Det fremgår af en landsdækkende undersøgelse som Jyllands-Posten offentliggør i dag. Det er der en god grund til. For i dag er der yderst få statslige arbejdspladser i disse områder.

»Det er en absolut nødvendighed, at vi flytter statslige arbejdspladser ud, for det er en urimelig stor støtte til hovedstadsområdet, at alle vi danskeres skattekroner bliver brugt som overførselsindkomster til at støtte økonomien i hovedstadsområdet,« siger bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen Kim Ruberg i dag til Jyllands-Posten.

Kim Ruberg understreger, at udflytningen af statslige arbejdspladser skal ske bevidst og strategisk, så det gavner udviklingen og væksten i Danmark.

»Det er altafgørende, at det foregår strategisk. Et eksempel kan være, at en stor del af vores landbrugsviden og landbrugsvirksomheder ligger i det midtjyske mellem Foulum og Randers/Aarhus. Her har du Danish Crown, Arla, Forskningscenter Foulum, Agro Food Park og masser af store gårde. Hvis man flytter Landbohøjskolen til det område, vil vi kunne skabe et kraftcenter, som vil få en enorm betydning for udviklingen af vores vigtigste eksportområde – nemlig fødevarer,« siger Kim Ruberg til avisen.

”Det ville også være naturligt hvis Fødevarestyrelsen lå i dette område, og alle andre statslige institutioner med tilknytning til landbrug og fødevarer. Så ville der blive skabt en international konkurrencedygtig viden-og erhvervsklynge, der vil kunne bidrage til at gøre Danmark rigere og mere konkurrencedygtig”.

Energi i Syd- Vestjylland
Og det samme gælder for næsten alle andre statslige styrelser, institutioner og virksomheder. De skal strategisk placeres der, hvor de bedst skaber synergi med det private erhvervsliv, og dér, hvor der i forvejen er en stor kompetence på området.

”For eksempel vil Energistyrelsen ligge fint i Syd- Vestjylland, hvor der er et helt særligt erhvervsmiljø omkring energiproduktion og energiforsyning, og tæt på vores vindenergi. Og sådan kan vi blive ved. Vi skal strategisk se på, hvor de danske erhvervsmæssige kompetencer er placeret geografisk og støtte op om dem ved at placere de statslige aktiviteter på det område, så de skaber et frugtbart samarbejde med eksporterhvervene. Samtidig vil det sikre, at statslige embedsmænd ikke kun går og gnider sig op ad hinanden, men kommer i kontakt med de personer, der administrerer og kender dagligdagens udfordringer og muligheder. Det vil hjælpe på fordelingen af akademikerarbejdspladser i Danmark”, siger han.

I en måling, som Wilke foretog for Jyllands-Posten, siger knap to af tre danskere, at der enten skal oprettes eller flyttes flere statslige arbejdspladser til yderområderne.

Meget få statsansatte i udkanten
Der er omkring 212.000 statslige arbejdspladser i Danmark – tallene er fra 2013 – og de er langt fra ligeligt fordelt.

Københavns Kommune tegner sig for de knap 47.000, dertil kommer alle de andre i Hovedstadsområdet. Lolland må nøjes med 935, Struer med 515 og Jammerbugt med 475.

Det svarer til, at hver 12. indbygger i København er statsansat, mens det blot er 1 af 50 på Lolland, 1 ud af 40 i Struer og 1 ud af 80 i Jammerbugt.

Danmark på Vippen er sikker på, at den fordeling er skadelig for Danmark udvikling og reelt gør Danmark mindre konkurrencedygtig, end en strategisk placering af statslige arbejdspladser vil gøre. Det er præcist en af de problemstillinger, Danmark på Vippen har sat sig til at undersøge.

Senere på foråret fremlægger Danmark på Vippen en Hvidbog om fremtidens Danmark skrevet af en rækker af Danmarks førende forskere.

”Vi ved allerede nu, at netop en strategisk udflytning af statslige arbejdspladser vil være et af de redskaber forskerne peger på som en effektiv måde til at gøre Danmark rigere og øge sammenhængskraften”, fastslår Kim Ruberg.