Fødevareklyngen er en nøgle til job i yderområderne

Jobbene i Danmarks yderområder skal nu og i fremtiden findes i fødevareerhvervet. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer
En stor andel af Danmarks fødevareeksport produceres i landets yderområder, hvor den såkaldte fødevareklynge befinder sig. Faktisk arbejder 109.000 af de 169.000 beskæftigede i fødevareklyngen i landets yderområder. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer baseret på tal fra Danmarks Statistik. Den store koncentration af fødevareproduktion i Danmarks udkanter betyder job i yderområderne og produktionsværdi til gavn for hele landet.

Fødevareklyngen beskæftiger yderområderne
Fødevareklyngen er betegnelsen for de erhverv, som producerer fødevarer, biobaserede produkter og agro-teknologi. Ifølge analysen udgør fødevareklyngen samlet set 11,7 % af arbejdspladserne i landets såkaldte udkantskommuner. Specifikt for landkommunerne er tallet 10.5 % og for yderkommunerne hele 15,6 %. Tallene viser, at fødevareklyngen beskæftiger en betydelig del af befolkningen i yderområderne.

Og det ser ud til at forblive sådan de næste årtier. Analysen viser, at befolkningstallet på ca. 2 mio. i yder- og landkommunerne forventes at være konstant frem til 2040, og at fødevareklyngen indtil da også vil blive ved med at beskæftige udkantskommunernes befolkning. Dermed er fødevareproduktionen i Danmarks yderområder er værd at satse på, hvis man vil bibeholde job uden for de to største byområder.

Resten af landet er afhængig af udkantens arbejde
De mange fødevarejob i yderområderne skaber også værdi uden for lokalsamfundene. Den høje produktionsværdi, som bl.a. skabes, når fødevareprodukterne eksporteres, er til gavn for hele Danmark. For hver beskæftiget i fødevareklyngen blev der i 2013 skabt en produktionsværdi på 1,2 mio. kr., og klyngen, som primært befinder sig i landets yderområder, bidrager derfor stort til hele landets økonomi.

Også i form af afledt beskæftigelse er yderområdernes fødevareproduktion vigtig for det danske arbejdsmarked. For hver 100 beskæftigede i fødevareklyngen skabes der 44 afledte job. De afledte job er typisk transport, håndværk, rådgivning, finansiering osv.

Fakta- Hovedpunkter fra analysen

  • Fødevareklyngen udgør 11,7 % af den samlede beskæftigelse i udkantskommunerne
    • I yderkommunerne udgør klyngen 15,6 pct. af den samlede beskæftigelse og i landkommunerne udgør klyngen 10,5 pct. af den samlede beskæftigelse.
    • I 60 af de danske kommuner skaber fødevareklyngen over 1.000 arbejdspladser.
    • I 34 kommuner har landbrugs- og fødevareerhvervet en beskæftigelsesandel på mere end 10 pct. hvilket dækker over samtlige 16 yderkommuner og 18 af de 30 landkommuner.
    • 109.000 af de godt 169.000 beskæftigede i fødevareklyngen er beskæftiget i udkantskommunerne
  • I 2013 skabte hver beskæftiget i fødevareklyngen en produktionsværdi på 1,2 mio. kr. (faste priser), en stigning på 64 pct. på 20 år.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Se mere om analysen her, hvor der også findes link til download af analysen.