Folketingskandidater: Planloven gavner større byer, men skader yderområderne

Et stort flertal af folketingskandidaterne ønsker at lempe på planloven efter det kommende valg. Flere kandidater mener, at planloven har sikret udvikling i de større byer, men samtidig har været en hæmsko for mange yderområder. Det viser en undersøgelse, som Danmark på Vippen har foretaget.

Er planloven en hæmsko for den udvikling, som mange yderområder hungrer efter? Spørger man et flertal af folketingskandidaterne er svaret ja. I en undersøgelse, som Danmark på Vippen har lavet, er 52 % enten meget enige eller enige i, at planloven hidtil har sikret udvikling i landets store byer, men at den samtidig har været med til at stoppe udviklingen i mange yderområder. 24 % af de adspurgte er ikke enige i den udlægning, mens de resterende 24 % svarer ved ikke.

Resultatet bliver mere markant, når der spørges ind til, om planloven efter det kommende valg skal lempes til fordel for yderkommunerne. Her svarer hele 62 % ja, imens 15 % er imod. 23 % kan ikke tage stilling til spørgsmålet.

Planloven spænder ben
I Varde Kommune er borgmesteren, Erik Buhl (V), ikke i tvivl om, at en lempelse af planloven vil komme kommunen til gavn.

”For Varde Kommune vil lempelsen af planloven have enorm betydning. Lige nu spænder loven ben for idérige borgere, der ikke kan skabe virksomhed, fordi de ramler ind i en lov, der ikke tager højde for sund fornuft,” siger Erik Buhl og fortsætter.

”Det er nødvendigt at give kommunerne større frihed til at planlægge byudvikling, butikker og erhverv. Man er nødt til at fjerne nogle af de barrierer, der er skabt uden tanke på, hvordan virkelighedens udfordringer er i Danmarks landdistrikter og kystområder. Varde Kommune er Danmarks andenstørste turismekommune. Det er det, vi lever af. Og det er med til at sikre velfærden i vores kommune. Derfor er det afgørende, at der også er mulighed for at udvikle tilbuddene inden for turisme,” siger Erik Buhl.

Bekymret for naturen
Flere partier på venstrefløjen, herunder SF, forklarer i den undersøgelse, som Danmark på Vippen har foretaget, at de er bange for, at en lempelse af planloven vil skade naturen og miljøet.

”Det kan give god mening at give lov til at lave virksomhed i eksempelvis nedlagte gårde, men jeg siger nej til at åbne for byggeri i kystlinjen. Det er unikt med en ubebygget kystlinje og fri adgang. Det skal vi bevare,” siger SFs landdistriktsordfører Karina Lorentzen.

Ifølge Vardes borgmester Erik Buhl har man dog på ingen måde til hensigt at ødelægge naturen.

”Nogle bekymrer sig om, at en lempelse af planloven vil skade naturen. Men det vil ikke ske. Ude hos os er vi fuldt bevidst om værdien af en sammenhængende og uspoleret natur. Vi lever i den, og nyder den hver dag. Vi ved, at naturen er årsagen til, at turister hvert år besøger vores kommune og med millionvis af overnatninger skaber arbejdspladser og omsætning. Derfor er vi også nødt til at lade iværksættere og forretningsdrivende få plads til at skabe de rammer, turismen skal udvikle sig under,” siger Erik Buhl.