Nyt lovforslag truer små apoteker

Et nyt lovforslag fra regeringen vil fjerne det tilskud på op til en halv million kroner, som i dag gives til apoteker i landdistrikterne. En række apoteker i landdistrikterne risikerer at dreje nøglen om.

Ifølge et nyt forslag fra regeringen skal det såkaldte forsyningsbidrag bortfalde for alle apoteker, der ligger mindre end 15 kilometer fra et andet apotek. Og det vil det i praksis betyde lukning for en række apoteker, som i dag servicerer borgere i tyndt befolkede områder.

Danmarks Apotekerforening har på baggrund af lovforslaget udarbejdet en analyse af forslaget konsekvenser. Her fremgår det, at 45 apoteker i yderområderne trues af lukning, hvis forslaget gennemføres. Ifølge foreningen servicerer disse filialer i alt cirka 400.000 borgere.

Borgmestre protesterer
På den baggrund får regeringens forslag en hård medfart fra lokale politikere og foreninger. I det syd- og sønderjyske er otte borgmestre nu gået sammen i protest mod forslaget, og de bakkes op af Landdistrikternes Fællesråd og Ældre Sagen, der i øjeblikket arbejder på et høringssvar til regeringen.

Konsekvenserne af lovforslaget forstærkes yderligere af, at regeringen samtidig foreslår et opgør med det lokale forsyningsansvar således, at apotekerne frit kan nedlægge filialer og åbne nye helt op til 75 kilometer væk. Ifølge Dansk Apotekerforeningen vil det i realiteten føre til mere storbykonkurrence samtidig med, at filialer i yderområderne nedlægges og tilgængeligheden til lægemidler og rådgivning i yderområderne dermed forringes.

Slemt i Nordjylland
Det kan eksempelvis blive tilfældet i Nordjylland, hvor samtlige 11 apoteksfilialer og 3 supplerende apoteksbevillinger formentlig vil miste forsyningsbidraget. Med det nye forslag kan samtlige disse filialer i stedet flyttes ind til det centrale Aalborg, hvor der i forvejen ligger fem apoteker.

Fakta om lovforslaget:
Tilskuddet, som regeringen ønsker at afskaffe, er en del af apotekernes interne omfordelingsordning, hvor apoteker, der drives som filialer eller på supplerende apoteksbevillinger, modtager et såkaldt forsyningsbidrag fra de øvrige apoteker.

Baggrunden for den interne omfordelingsordning var oprindeligt at sikre en god apoteksdækning i hele landet – også i de yderområder, hvor det ikke er økonomisk rentabelt at have en filial.

De færreste filialer i tyndt befolkede områder er i dag rentable forretninger uden forsyningsbidraget – omkring 60 af de nuværende 74 apoteksfilialer skønnes at give direkte underskud, hvis forsyningsbidraget afskaffes.

Læs Apotekerforeningens analyse