Høring: Hvordan skaber vi et rigere Danmark? Og et Danmark i bedre balance

Folketinget_web

Foreningen Danmark på Vippen inviterer til høring på Christiansborg

Landsforeningen Danmark på Vippen inviterer til offentlig høring og præsentation af Hvidbogen ”Et Danmark i balance er et rigere Danmark”.

Høringen finder sted i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag d. 8. september kl. 11.00. Høringen finder sted efter aftale med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.

På høringen vil Danmark på Vippen præsentere den nye videnskabeligt baserede Hvidborg, hvor en række førende danske forskere analyserer de seneste års udvikling med centralisering i de store byer og nedprioritering af de dele af landet, der står for hovedparten af Danmarks produktion og indtjening. Hvidbogen kommer med videnskabeligt funderede bud på, hvordan vi vender udviklingen og skaber et Danmark, som kan øge vores fælles velfærd – og som samtidig skaber et Danmark i bedre balance.

Udviklingen – et resultat af politiske beslutninger
Hvidbogen dokumenterer bl.a., at udviklingen de seneste 10 – 15 år med øget centralisering og befolkningsvækst i hovedstaden og Østjylland ikke er en naturlov, men er et resultat af politiske beslutninger, som har tippet landet over mod især hovedstadsområdet, og at denne udvikling er den stik modsatte af udviklingen i vores nabolande. De nabolande, som i samme periode er spurtet forbi os i både rigdom og konkurrencekraft. Hvidbogen redegør også for, at det er politiske beslutninger, der kan vende udviklingen og skabe et rigere Danmark og et Danmark i bedre balance. Midlerne og metoderne er der. Produktionsdanmark og Det Lokale Danmark kan og skal styrkes. Det handler om politisk vilje og ikke mindst politisk handling.

Danmark på Vippen er en forening af privatpersoner, organisationer, kommuner, pengeinstitutter og andre virksomheder, som arbejder for et rigere Danmark og et Danmark i bedre balance.

Tid og sted
Høringen foregår fra klokken 11.00 til kl. 14.00 i Fællessalen på Christiansborg. Der vil blive serveret en let frokost ca. kl. 12.30. Klokken 14.00 vil det være muligt for pressen at stille spørgsmål eller interviewe medlemmerne af Danmark på Vippen og de tilstedeværende forskere.

Tilmelding
Af hensyn til adgang til Christiansborg er det nødvendigt at tilmelde sig. Send jeres tilmelding på kontakt@danmarkpaavippen.dk. Oplys, hvem der deltager.