Hver tiende bolig er forladt

Strømningen fra land til by giver tomme boliger i landets yderområder, og i 13 kommuner er én ud af ti boliger ubeboet. Udviklingen skal vendes fra politisk side, mener repræsentanter fra realkreditsektoren.
86.802. Det er det samlede antal af tomme boliger i Danmarks yderliggende kommuner ifølge tal, som Danmarks Statistik har leveret til DR’s Undersøgende Databaseredaktion. På landsbasis er der kommet 6.072 flere tomme boliger siden 2010, og i 13 af landets kommuner, herunder Lolland, Frederikshavn og Morsø, er hver tiende bolig ubeboet.

Nedrivningen kan ikke følge med
Ifølge dr.dk er Lolland Kommune en af de kommuner, der er hårdt ramt af flytningen fra land til by. Husene bliver forladt så hurtigt, at kommunen ikke kan følge med, når husene forfalder og skal rives ned. Hvert år river kommunen 75-100 af de skæmmende huse ned, men alligevel er der siden 2010 kommet 826 flere tomme boliger i kommunen.

Borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S), udtaler til dr.dk:

”De tomme huse kan være i god stand, men når folk ikke flytter ind, forfalder de hurtigt. Det slår hul i boligmarkedet.

Centralisering tømmer husene
Og lige netop hullet i boligmarkedet er en af de negative følger af udviklingen i landområderne, hvor arbejdspladser trækkes til de større byer. Som omtalt på DanmarkPåVippen.dk, er centraliseringen ifølge direktør i Realkreditrådet, Ane Arnth Jensen, problemets kerne:

”Når industri, skoler, biblioteker, politistationer og domstole bliver centraliseret i byerne, så flytter familierne altså også. Så dør forretningslivet i de områder, og det bliver mindre attraktivt at bo der,” sagde hun til en høring i Landdistriktsudvalget onsdag.

Politisk udfordring
Men udviklingen er ikke resultat af en ufravigelig naturlov, mener Karsten Beltoft, som er direktør i Realkreditforeningen:

”Urbaniseringen i Danmark er blevet understøttet af politiske beslutninger som for eksempel kommunesammenlægninger, nedlæggelse af sygehuse samt kasernelukninger,” sagde han til høringen onsdag.

Han mener derfor også, at løsningen på at vende udviklingen skal ske samme sted fra:

”Udviklingen i landdistrikterne er et strukturelt problem og dermed en politisk udfordring, som politikerne bør påtage sig at finde en løsning på,” siger Karsten Beltoft.

Og Ane Arnth Jensen stemmer i:

”Der er ingen nemme løsninger, men det vigtige er at få skabt arbejdspladser og aktivitet i de områder, der er ramt. Det gør boligerne lettere at omsætte og så er realkreditfinansieringen der også. Der er brug for, at der bliver truffet nogle politiske valg om, hvilke indsatsområder der skal prioriteres,” siger hun.