Hvor forsvandt et ”Danmark i balance” lige hen?

Af Stephanie Lose, formand Danske Regioner og formand Region Syddanmark, Ulla Astman, næstformand Danske Regioner og formand Region Nordjylland, Kim Ruberg, formand Danmark på Vippen, Jesper Frost Rasmussen, borgmester Esbjerg kommune, Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune, Ib Lauritsen, borgmester Ikast-Brande Kommune, Erik Lauritzen, borgmester Sønderborg Kommune. Bragt i Jyllands-Posten d. 20/4-2018. 

Det er med stor undren, at vi har læst de 26 anbefalinger til fremtidens erhvervsfremmesystem, som Forenklingsudvalget forleden afleverede til erhvervsminister Brian Mikkelsen, og som danner rammen for den næste tids politiske forhandlinger. Udvalget anbefaler, at hele den decentrale vækstindsats rettet mod virksomheder i alle dele af Danmark skal centraliseres i én national bestyrelse og én statslig pulje.

Der er imidlertid alt for langt fra skriveborde i staten til den mangfoldige virkelighed, danske virksomheder møder i hverdagen. Erhvervslivets vækstvilkår, styrker og udfordringer afhænger nemlig ofte af den landsdel, de ligger i. Hvilke særlige erhvervsmæssige styrker kendetegner virksomhederne i området? Hvilke forskningsmiljøer er der i området? Passer borgernes kompetencer til det, virksomhederne har brug for?

Alt dette ved vi noget om i det decentrale Danmark. Og derfor kræver det et stærkt regionalt og lokalt forankret samarbejde mellem erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige myndigheder, hvis vi skal understøtte virksomheder over hele landet i at udvikle deres forretning og øge deres omsætning.

Det er fx et stærkt decentralt partnerskab, der står bag den stærke offshore-industri i Esbjerg, og et stærkt decentralt partnerskab, der kontinuerligt har understøttet den midt- og vestjyske vindmølleindustri. Det er også et stærkt decentralt partnerskab, der arbejder for, at hundredvis af sjællandske håndværksvirksomheder får gavn af Femern Bælt-byggeriet.

Og så er det et stærkt decentralt partnerskab, der for nylig tog første spadestik til Center for Industriel Elektronik på Als, som skal levere skræddersyede forskningsfaciliteter og ingeniøruddannede til landsdelens energiteknologiske virksomheder.

Vores budskab til erhvervsministeren og Folketingets partier er derfor klart: Lad nu være med at smide barnet og de stærke decentrale partnerskaber ud med badevandet. For modsat centralisering skaber de rent faktisk gode vækstvilkår for virksomheder i hele Danmark.

Se indlægget i Jyllands-Posten her.