Knap 5000 nye job: Det sjællandske arbejdsmarked blomstrer

Faldende vækst og stigende arbejdsløshed har præget store dele af Region Sjælland i flere år. Nu er udviklingen ved at vende. I første halvdel af 2016 blev der etableret 4762 nye job i sjællandske virksomheder sammenlignet med 2015.

”Vi har som region i en årrække været udfordret af lav tilflytning, dårlige jobtal og lav økonomisk vækst. Den tendens er virkelig vendt. Der flytter flere og flere til vores region, og der skabes arbejdspladser ude i virksomhederne. Det her er det sidste træk ud af krisens klør for Region Sjælland,” siger Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk Kommune og formand for Væksthus Sjælland, i en pressemeddelelse.

Tidligere har jobtallene i Region Sjælland kun frembragt glade ansigter i de kommuner, der ligger tættest på hovedstaden. Ifølge Væksthus Sjælland er den nuværende jobvækst forankret i hele regionen.

Væksthuset har endnu ikke fremlagt hele jobanalysen, men ifølge Søren Kjærsgaard er der vækst i både Nord-, Vest- og Sydsjælland – herunder i Guldborgsund og Lolland kommuner:

”Vi har haft nogle år, hvor de sydlige og vestlige dele af vores region har været ramt hårdt. Vi skal være glade for den vækst, vi har set i områderne tæt på København, men spredningen ud til hele regionen er virkelig en god nyhed, fordi der har været et særligt stort behov,” siger Søren Kjærsgaard.

Byggebranchen brager frem
I Danmark på Vippen glæder næstformand Kim Ruberg sig over de nye jobtal:

”Det er meget glædelige tal, Væksthus Sjælland præsenterer. Vi er naturligvis spændte på at se den endelige analyse, men vi glæder os over, at væksten ser ud til at ramme hele Region Sjælland og ikke kun de kommuner, der er en del af hovedstadsområdet,” siger Kim Ruberg.

En af de brancher, som ifølge Væksthus Sjællands analyse er vokset mest, er bygge-anlægsbranchen. En branche, som blev ekstra hårdt ramt i forbindelse med finanskrisen, men som nu oplever en god vækst. Det kan dog også blive en udfordring på sigt:

”Den store jobvækst kan jo også blive en udfordring. Rigtig mange håndværkere taler om mangel på kvalificerede folk. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi får uddannet vores unge, så vi har et arbejdsmarked, der kan modsvare væksten,” siger Søren Kjærsgaard.

Netop manglen på arbejdskraft er et stort problem for store dele af landet, siger Kim Ruberg. Han påpeger, at det ikke kun er byggebranchen, der bliver ramt:

”Vi hører fra mange af vores vigtige eksportvirksomheder uden for de store byer, at vækstpotentialet bestemt er til stede, men at manglen på højtuddannet arbejdskraft betyder, at de må skrue ned for ambitionerne. Det er ikke så mærkeligt, når 80 % af de videregående uddannelser er samlet i de fire store byer, som vi dokumenterede i en rapport tidligere på måneden. Derfor opfordrer vi også politikerne til at sprede uddannelserne mere ud i landet, så den vækst, vi ser rundt omkring, kan blive vedvarende og gerne endnu større. Det vil i sidste ende gavne hele Danmark,” siger Kim Ruberg.