Konference: ‘Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring’

Vinder vi som samfund noget ved centraliseringen? Kan vi lære noget af vores nabolandes regionalpolitik? Hvilken rolle spiller ildsjæle for vækst i lokalområderne? Og hvordan fastholder og skaber vi arbejdspladser i hele Danmark?

De spørgsmål bliver udgangspunkt for debatten om et Danmark i balance, når Tænketanken Cevea og Landsforeningen Danmark på Vippen sætter fokus på den geografiske ulighed i Danmark med konferencen: Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring d. 20. september 2017 i RemisenBrande.

Sammen med en række forskere, politikere, repræsentanter fra erhvervslivet og faglige organisationer kigger vi fremad og kommer med konkrete bud på, hvordan vi kan rette op på den skævvridning, der ses i det danske samfund.

Konferencen fokus er dermed ikke på, hvad vi som samfund har gjort galt, men derimod hvad vi kan gøre for igen at få skabt et balanceret Danmark.

Konferencen består af tre dele, som alle skal bidrage til at udbrede og kvalificere debatten om et Danmark i balance igennem konkrete og praktiske eksempler fra ind- og udland.

Tid: 20. september 2017 kl. 10.00-16.00
Sted: RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande
Pris (inkl. forplejning): 1000 kr. / 800 kr. for medlemmer af Cevea/Danmark på Vippen, studerende og pensionister.

Tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/17/

 

Det endelige program præsenteres i slutningen af august måned.

Foreløbigt program for konferencen:

9.00-10.00: Ankomst og indskrivning

10.00-10.05: Velkomst
v. Carsten Kissmeyer, borgmester Ikast-Brande Kommune

10.05-10.10: Præsentation af dagens program
v. konferencier Kasper Fogh.

10.10-10.30: Den geografiske ulighed
v. Kristian Weise, direktør Cevea.

10.30-11.00: Vækst og udvikling i hele Norge
v. Benedicte Akre, seniorrådgiver kommunal- og regionaldepartementet, Oslo.

11.00-11.30: Nabolandes regionalpolitik
v. (offentliggøres senere)

11.30-12.15: Frokost

12.15-13.00: Tema 1. Ildsjæle som generator for vækst i lokalområderne
Professionelle og frivillige ildsjæle debatterer, hvad lokalsamfundet har bidraget med til netop deres projekt. Herunder hvordan projektet er opstået, og hvad væsentligheden af lokalsamfundets deltagelse i projektet er. Mød blandt andet Hanne Tanvig, seniorrådgiver og institutleder på KU, og Kirsten Monrad Hansen, forsknings- og formidlingschef på Han Herred Havbåde.

13.00-13.45: Tema 2. Kommuner og regioners rolle i et decentralt Danmark
Borgmestre og regionrådsformænd debatterer, om de har været gode nok til at tænke decentralt siden kommunalreformen, og hvilken rolle kommuner og regioner spiller i forhold til spørgsmålet om et Danmark i balance. Mød blandt andet Stephanie Lose (V), regionrådsformand i Region Syddanmark, Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune, Carsten Kissmeyer (V), borgmester Ikast-Brande Kommune, Leon Sebbelin (R), borgmester Rebild Kommune.

13.45-14.00: Pause

14.00-14.45: Tema 3. Sådan sikrer vi arbejdskraft i Det Lokale Danmark
Hvilke udfordringer møder virksomheder i Det Lokale Danmark, når de skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hvilke konkrete tiltag kan hjælpe til at fastholde og skabe private arbejdspladser i hele landet? Mød blandt andet Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, Fini Beilin, direktør Dansk Arbejdsgiverforening, Camilla Wang, rektor University College Sjælland, Marie-Louise Lindeløv, chefkonsulent DI.

14.45-15.15: Politisk topmøde
MF’ere debatterer, hvordan vi sikrer vækst og udvikling i hele Danmark.

15.15-15.45: Sådan skaber vi et Danmark i balance 
v. Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen

Cevea og Danmark på Vippen vil gerne afslutte konferencen med at invitere alle deltagere på en lille forfriskning. Vi håber derfor, at I har lyst til at blive efter konferencens afslutning for at netværke og videns-dele med os og hinanden. 

Har du spørgsmål angående konferencen? Så kontakt Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på 23 71 00 43 eller martin@danmarkpaavippen.dk.