Kraka-analyse slår fast: København sidder på de statslige arbejdspladser

Berlingske bragte fredag d. 14. august en artikel, der slog fast, at yderkommunerne har flere statsansatte end såkaldte bynære kommuner. Danmark på Vippen har gennemgået tallene, der stammer fra Tænketanken Kraka, og konstaterer på den baggrund, at analysen slår én overordnet ting fast: Forholdsmæssigt ligger langt størstedelen af de statslige arbejdspladser i København.

Tænketanken Kraka offentliggjorde i sidste uge en analyse, der ifølge Berlingske Tidende viser, at yderkommuner som eksempelvis Varde og Skive har en højere andel af statsansatte end bykommuner som Vejle og Kolding. Det fik økonom Nicolai Kaarsen til at udtale til Berlingske, at det er noget, ”man skal have med i sine overvejelser, når man skal placere sine arbejdspladser. Hvor er der allerede? Og hvor er der mere trængende?”.

Ifølge Krakas analyse, som Nicolai Kaarsen i øvrigt selv står bag, er antallet af statsansatte i forhold til det samlede antal beskæftigede på godt 9 % i bykommuner og omtrent 6-7 % i mellem-, land- og yderkommuner.

I Danmark på Vippen konstaterer bestyrelsesmedlem Kim Ruberg, at Krakas analyse kun slår én overordnet ting fast: København har langt flere statslige arbejdspladser end resten af landet.

Ét tal mangler
”Man må spørge sig selv, hvordan en analyse, der så entydigt slår fast, at de store byer med København i spidsen har langt den største andel af statslige arbejdspladser, bliver til en historie om, at yderkommunerne har en ganske ubetydelig større andel af statslige arbejdspladser end mellem- og landkommunerne. Det, analysen slår fast med syvtommersøm, er, at de store byer med København i spidsen har et forholdsmæssigt alt for stort antal statslige arbejdspladser. Derfor er det klart, at vi skal have flyttet arbejdspladser ud i hele landet”, siger Kim Ruberg.

Han efterlyser samtidig et tal, der viser, hvor stor en del af statens lønsum, der ligger i København.

”At 44 % af alle statslige arbejdspladser ligger i København, det er et velkendt faktum. Men det, vi i Danmark på Vippen længe har ønsket at få klarhed over, er, hvor stor en del af statens lønsum, der ligger i København. Det er et tal, som vi ikke kan komme i besiddelse af, men vi er overbeviste om, at tallet er højt, idet langt flere højtlønnede arbejder i København”, siger Kim Ruberg.

Flere højtuddannede til Det Lokale Danmark
Den påstand bliver faktisk bakket op i Krakas analyse. Her slår tænketanken fast, at når man ser på statsansatte i styrelser og lignende, så er de højtuddannede kraftigt overrepræsenteret i de store byer. 45 % har en lang videregående uddannelse eller højere i byerne, mens tallet kun er 14 % i yderkommunerne.

Det skyldes ifølge Kraka, at statsadministrationen ligger i København. Og derfor konkluderer man i analysen, at en flytning af statslige arbejdspladser kan forhøje andelen af højtuddannede i yderområderne.

”Det Lokale Danmark skriger på højtuddannet arbejdskraft. Derfor er vi også glade for, at Kraka påpeger, at hjemtagning af statslige arbejdspladser til Det Lokale Danmark kan være med til at sikre, at flere højtuddannede bosætter sig i de områder. Det tilfører lokalområderne ressourcestærke indbyggere, hvilket vil få en positiv afsmitning på den økonomiske udvikling i disse områder. Eksempelvis ved at løsne op for det fastfrosne ejendomsmarked, fastholde eller etablere uddannelser eller ved at understøtte anden økonomisk aktivitet, der ellers er truet, som eksempelvis omsætningen i detailsektoren”, siger Kim Ruberg.