Kulturministeren giver flere midler til orkestre vest for Storebælt

Landsdelsorkestre vest for Storebælt får nu tildelt flere økonomiske midler. Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, roser kulturminister Mette Bock for den prioritering, men pointerer samtidig, at regningen ikke må sendes til hele Sjælland.

De fire landsdelsorkestre vest for Storebælt får fra 2021 og frem tilsammen 7,8 millioner kroner mere at gøre godt med om året. Pengene kommer fra Copenhagen Phil, som i fremtiden modtager mindre i støtte fra kulturministeriet. Det siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse fredag d. 21. april:

”For mig er det vigtigt, at alle danskere har adgang til klassisk musik af høj kvalitet. Det kræver, at vi flytter ressourcer fra hovedstaden og Sjælland til Fyn og Jylland,” siger Mette Bock.

Hun lægger samtidig vægt på, at omprioriteringen ganske enkelt skyldes, at adgangen til kulturtilbud i hovedstadsområdet i forvejen er markant bedre end i resten af landet:

”Det er en hårdt tiltrængt omprioritering. Borgere i hovedstadsområdet har en nem adgang til kulturtilbuddene, herunder den klassiske musik. I resten af Danmark er tilgængeligheden ikke så god. Derfor må vi omprioritere. Når vi rykker ved bevillingerne på orkesterområdet, er det for kulturens og borgernes skyld – ikke for institutionernes. Det hele handler nemlig om at skabe de bedst mulige vilkår for, at danskerne kan opleve levende, symfonisk musik i hele landet,” siger Mette Bock.

Kultur tiltrækker tilflyttere
Omprioriteringen, som skal styrke kulturen uden for hovedstadsområdet, glæder Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen. Han roser samtidig kulturministeren for at handle:

”Jeg glæder mig over, at kulturministeren i dag har tilkendegivet, at der naturligvis skal være gode kulturtilbud i hele landet, og at hun samtidig gør noget konkret ved det gennem en sund og fornuftig omprioritering. Kultur tiltrækker ikke blot turister, men også attraktive tilflyttere, og derfor er det afgørende, at vi i endnu højere grad styrker de kulturelle tilbud uden for hovedstaden,” siger Kim Ruberg.

Han påpeger dog, at de færre midler til Copenhagen Phil, som i dag modtager en stor del af den samlede pulje fra kulturministeriet, ikke må gå ud over kulturtilbuddene på resten af Sjælland:

”Copenhagen Phil dækker ikke bare hovedstaden, men hele Sjælland. Opgaven er derfor nu at sikre, at de færre midler til orkestret ikke kommer til at gå ud over kulturtilbuddene uden for hovedstaden. Her skal vi huske, at Copenhagen Phil ikke er det eneste symfoniorkester i København, hvorfor det kun vil være ret og rimeligt, at besparelserne først og fremmest skal findes ved arrangementer i netop hovedstaden og ikke på resten af Sjælland,” siger Kim Ruberg.

Han slår samtidig fast, at fordelingen af kulturstøttemidlerne stadig er helt skæv:

”Hovedstadsområdet modtager i dag ca. 2/3 af de samlede kulturstøttemidler fra Kulturministeriet. Derfor håber jeg naturligvis også, at det her kun er første skridt på vejen mod en langt mere fair fordeling af midlerne, så hele Danmark i fremtiden får adgang til kultur af høj kvalitet.”

For yderligere spørgsmål kontakt:
Kim Ruberg
Næstformand Danmark på Vippen
40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Kommunikationschef Danmark på Vippen
23 71 00 43