Ledighed i landdistrikter stadig stor

Ny analyse viser, at beskæftigelsesudviklingen efter finanskrisen er vokset mest i landets to største byområder mens mange landdistrikter stadig halter langt efter.

Ifølge en ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der overordnet set fremgang på det danske arbejdsmarked. Dog er der stadig stor forskel på beskæftigelsesmulighederne i land og by.

Store udfordringer
Ikke overraskende står det bedst til i hovedstadsområdet og Aarhus, hvor beskæftigelsen ifølge analysen ligger over niveauet fra før krisen. Men bevæger man sig udenfor landets to største byområder er fremgangen på det danske arbejdsmarked langt fra lige så god. I mange udkantskommuner ligger beskæftigelsen hele 10-20 pct. under niveauet fra før krisen. Samlet set er den landsgennemsnitlige beskæftigelse fortsat 5 pct. under niveauet fra 1. kvartal 2008.

På baggrund af analysens oplysninger mener Erik Bjørsted, økonom og chefanalytiker hos Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, at udkantsområderne i de kommende år står overfor meget store udfordringer. Til Ugebrevet A4 udtaler han: ”Danmark er i stigende grad ved at knække. De ressourcestærke flytter til de større byer, mens de mindre ressourcestærke som langtidsledige og førtidspensionister flytter til udkantsområderne.”

Minister: Grund til optimisme
På trods af de store forskelle i beskæftigelsesudvikling på tværs af landet mener minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen ikke, at der er grund til at fortvivle. Selvom landdistrikterne i de seneste år er blevet hårdt ramt blandt andet på grund af fraflytningen fra land til by, hvilken allerede var i gang før krisen, og manglende finansiering fra resten af Danmark til erhvervslivet og landbruget i yderområderne, påpeger han, at der er grund til optimisme.

Til A4 nævner han en række konkrete regeringsinitiativer så som den nye turismelov og ændringer i planlovgivningen, der skal hjælpe med at sætte gang i Udkantsdanmark. Desuden efterspørger han en generel mere positiv italesættelse af yderområderne og de mange muligheder, de tilbyder:

”Landdistrikternes image er i mange år blevet talt ned, og derfor er mange danskere slet ikke klar over de mange muligheder, der er i yderområderne. Vi skal have talt deres image op, og så skal vi have samarbejde og ikke konkurrence mellem land og by”.

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan læses her.