Løsningsforslag fra konference om et Danmark i balance

Hvordan skaber vi et mere sammenhængende og geografisk lige land? Det spørgsmål var i fokus, da Landsforeningen Danmark på Vippen og Tænketanken Cevea afholdt konference i RemisenBrande d. 20. september 2017.

Formålet med konferencen var at se fremad og komme med konkrete bud på, hvordan vi kan rette op på den skævvridning, der ses i det danske samfund. Kort sagt: Hvad kan vi gøre for igen at få skabt et Danmark i balance?

På konferencen kom der en masse kvalificerede bud på det spørgsmål fra oplægsholdere, paneldeltagere og øvrige deltagere. De mange gode idéer, kommentarer og konkrete forslag har vi samlet i et idékatalog, som du kan læse lige her.

Idékataloget skal nu – lige som Danmark på Vippens øvrige arbejde – være med til at kvalificere debatten om et Danmark i balance og vende blikket fra udfordringer til løsninger.

I idékataloget finder du også flere konkrete forslag, som deltagere på konferencen kom med på spørgsmålet om, hvad de vil anbefale Folketinget at gennemføre i forhold til målet om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Det vil vi også meget gerne høre dit bud på. Derfor håber vi meget, at du vil aflevere dine anbefalinger lige her.

Danmark på Vippen sender alle anbefalingerne videre til Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Udvalget for levedygtige landsbyer.