Mange kommuner vil afskaffe hovedstadsudligningen

61 ud af 64 kommuner uden for hovedstadsområdet vil af med hovedstadsudligningen.

De otte borgmestre som i september gik sammen i protest mod hovedstadsudligningen er blevet til flere.

Ifølge Jyllands-Posten har hele 61 ud af de 64 kommunerne uden for hovedstadsområdet nu sluttet sig til modstanden mod udligningsordningen, der fordeler penge mellem kommunerne i hovedstadsområdet. Tre kommuner mangler at svare.

Formålet for sammenslutningen af provinskommunerne er at udskifte hovedstadsudligningen med en øget landsudligning, som fordeler midlerne på tværs af hele landet. Hvis kravet gennemføres, vil de 2,4 mia. kr., der årlig fordeles i de 34 hovedstadskommuner, blive fordelt i hele landet.

Regeringsudvalg skal se på udligning
Et kommissorium for et regeringsudvalg, der skal ændre udligningssystemet fra 2018, er ved at blive fastlagt. Men det er endnu uvist, om hovedstadsudligningen vil blive inddraget, da det tidligere er blevet afvist af økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R).

Kommunalordfører Jacob Jensen (V) har ikke opgivet håbet om en afskaffelse af hovedstadsudligningen:

”Vi har bedt Morten Østergaard tage hovedstadsudligningen med i en analyse, så vi får et bredere beslutningsgrundlag. Dermed ikke sagt, at vi har låst os fast på, at den skal væk, men når der nu er rigtigt mange kommuner, der beder om det, så er det svært at sige, hvorfor vi ikke skulle gøre det. Det koster jo ikke noget,” siger han til Jyllands-Posten.