Mød Danmark på Vippen på Folkemødet

Danmark på Vippen deltager naturligvis i Folkemødet på Bornholm 11. – 14. juni.

På Folkemødet på Bornholm i den kommende weekend vil Danmark på Vippen stå for tre arrangementer. Desuden deltager Danmark på Vippen i fire andre arrangementer.

Skævvrider statsadministrationen Danmark?
Fredag d. 12. juni. 9.45 – 11.00 kan man følge debatten under overskriften ”Er statsadministrationen med til at skævvride landet?”. Placeringen af centraladministrationen spiller en stor rolle for den tiltagende skævvridning i Danmark. Det handler ikke blot om magtens placering, men også om de mange skattekroner, som følger med ind til hovedstaden. Vi debatterer de økonomiske konsekvenser af den administrative centralisering.

Hvad gør vores naboer?
Lørdag d. 13. juni, 10 -11 kan man høre, hvad vores nabolande gør for at skabe geografisk balance i deres lande. Hvad gør andre lande for aktivt at modvirke ubalancen mellem land og by? Og hvordan påvirker det økonomien? Lise Lyck fra CBS, deltager i debatten og kommer med eksempler på, hvordan vores nabolande strategisk modarbejder geografisk ubalance og samtidig skaber vækst.

Scenarier for fremtiden
Lørdag 13. juni, 17.30 – 18.30 kan man høre om scenarier for Danmarks fremtid. ”De to byers Danmark” synes ofte at blive fremhævet som det eneste realistiske fremtidsscenarie i de kommende år. Men vandringen fra land til by er ikke en naturlov. Danmark på Vippen og Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen præsenterer andre lige så sandsynlige scenarier, herunder ”Mangfoldighed i by og land”.

Danske Småøers Scene
Alle tre arrangementer foregår på Sammenslutningen af Dansk Småøers scene, der ligger helt inde i inderhavnen i Allinge.

Slagelse, Ringkøbing-Skjern og DR K
Derudover deltager Danmark på Vippen i et arrangement på Slagelse Kommunes stand: ”Debat om vækstlokomotiver” Fredag 12. juni 17.45 – 18.30 på Hotel Sandvig samt et arrangement arrangeret af DR K torsdag 11. juni fra 17 til 18.15 på DRs scene

Endelig bliver Kim Ruberg bliver interviewet om Danmark på Vippen på Ringkøbing-Skjern Kommunes stand fredag kl. 15-17 på Folkeskibet og deltager i debat om Vandkantsdanmarks lånemuligheder eller mangel på samme lørdag den 13. juni kl. 13 – 14.

Kom og hør oplæggene og deltag i debatten.

Foto: Downloaded fra Folkemødets hjemmeside, fotograf Berit Hvassum.