Ny kampagne skal udvikle landkommuner

Et partnerskab mellem regering og landkommuner skal nu hjælpe kommunerne med at afdække, hvordan de fremover kan udnytte potentialerne i deres lokalområder. Op til 20 strategiplaner kan få støtte.

Danskerne flytter fra land til by, og det kan der næppe laves om på. Men landområderne kan stadig udvikle sig i en positiv retning, blandt andet ved at tilpasse sig de nye omstændigheder og satse på sine styrker.

Sådan lyder opdraget til de danske landkommuner i en kronik i Jyllands Posten onsdag.

Afsenderne af kronikken er Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistriker, Kirsten Brosbøl, miljøminister, Martin Damm, formand for KL og Jesper Nygård, administrerende direktør for RealDania.

Tilsammen indgår de i et såkaldt partnerskabsprojekt, som skal hjælpe landkommunerne med at indstille sig på en ny virkelighed, hvor befolkningstilvæksten fortsat vil være negativ, og hvor de pressede kommuner har brug for en ny strategi for udvikling i fremtiden.

Udvikling kræver strategiske valg
Projektet bliver på ministeriet for by, bolig og landdistrikers hjemmeside, livogland.dk, omtalt som en kampagne under navnet ”Yderområder på forkant”. Her inviteres yderområdernes kommuner til at udvikle nye strategiplaner, som kan ”styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer.”

Ifølge minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, er formålet at sætte fokus på at få forløst potentialerne og skabe en bæredygtig udvikling, som kommer hele landet til gavn:
”Danmark er et lille homogent land, og en positiv udvikling i yderområderne gavner også de store byer – og omvendt. Yderområderne har både potentiale for bosætning og udvikling, men det kræver klare strategiske valg,” forklarer han.

Hos KL ser formand Martin Damm frem til at se projektets konkrete bidrag til udviklingen og omstillingen i landets yderområder.

”Jeg glæder mig til at se variationen og innovationskraften blomstre, så de mange ressourcer, forskelligheder og potentialer forløses. At sikre en stærk sammenhængskraft i Danmark er en af de vigtigste dagsordner i de kommende år – særligt for KL og kommunerne,” siger han.

Kampagnen ”Yderområder på forkant” skal efter planen løbe frem til sommeren 2017.