Ny opgørelse: Danskerne flytter mod naturen

Vandringen fra land til by er en naturlov, som vi ikke kan gøre noget ved. Sådan har det lydt i flere år fra eksperter og debattører. Men ny opgørelse over danskernes flyttemønstre viser et andet billede.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen har netop fremlagt nye tal, der viser danskernes flyttemønstre de sidste 12 måneder. Konklusionen er klar: Danskerne bevæger sig i højere grad fra byerne og mod landet.

Opgørelsen viser blandt andet, at det kun er Københavns Kommune i hovedstaden, der de sidste 12 måneder har haft en nettotilflytning:

”Frederiksberg og en række forstadskommuner taber mange indbyggere netto i løbet af disse 12 måneder. Københavns Kommune vokser dog stadig på grund af indvandring og et stort fødselsoverskud,” skriver Jesper Bo Jensen i sin artikel på LinkedIn.

Kritik af debattører
Opgørelsen viser samtidig, at nettotilflytningen til Vest- og Sydsjælland har været stor de sidste 12 måneder. Det betyder dog ikke umiddelbart, at det samlede indbyggertal i eksempel Næstved og Odsherred er stigende:

”Det giver dog ikke automatisk vækst i kommunernes indbygger-tal, da mange af disse kommuner har et fødsels-underskud på grund af mange dødsfald i forhold til antallet af fødsler. Men tilflytningen af børnefamilier vil udligne dette i løbet af nogle år,” skriver Jesper Bo Jensen, som samtidig retter en skarp kritik mod de debattører, der i årevis har omtalt urbaniseringen som en naturlov:

”Der er ingen tvivl om, at et nyt flyttemønster allerede er begyndt at ændre Danmark, så den tunge vægt på de store byer er på vej til at blive afløst af en mere balanceret udvikling. Dette sker lige mens stort set alle ”debattører” er helt enige om det modsatte. Det er godt med nogle facts frem for blot holdninger og von-hör-sagen fra ens egen omgangskreds i storbyen.”

Sats på Det lokale Danmark
Bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen Kim Ruberg er glad for de tal, som Jesper Bo Jensen fremlægger, og mener samtidig, at landets politikere i langt højere grad skal satse på Det lokale Danmark fremadrettet:

”Myten om den uundgåelige urbanisering har raset i mange år efterhånden. Det er utrolig glædeligt, at danskerne er begyndt at flytte mod naturen igen, men samtidig er det jo bemærkelsesværdigt, at det sker, på trods af at skiftende regeringer gennem store centraliseringsreformer har suget meget liv ud af Det lokale Danmark de sidste 20 år. Hvis man i fremtiden fra politisk side begynder at satse på Det lokale Danmark, som reelt skaber Danmarks rigdom, går vi en meget lys fremtid i møde, hvor danskerne kan bosætte sig der, hvor de reelt set har lyst. Men det kræver, at politikerne på Christiansborg vil satse på Det lokale Danmark, på samme måde som man har satset på de store byer i efterhånden mange årtier nu,” siger Kim Ruberg.

Læs Jesper Bo Jensens artikel her.