Landkommuner får flere indbyggere

Størstedelen af de danske landkommuner har de seneste år oplevet en positiv befolkningsudvikling.  Ifølge en ny undersøgelse fra Momentum er afstanden til den nærmeste større by afgørende for, om folk bosætter sig på landet.

Selvom der er meget tale om vandringen fra land til by, oplever to ud af tre af Danmarks landkommuner i disse år faktisk en stigning i befolkningstallet. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af Momentum for KL. Resultaterne bygger på en undersøgelse af landkommunernes befolkningsantal i perioden 1995-2012. I den periode har 39 landkommuner haft en årlig positiv befolkningsudvikling på 0,0-1,1 procent, mens kun 18 af landkommunerne har haft en negativ befolkningsudvikling på -1,3-0,0 procent.

Især afstanden til større byer har betydning for, hvor folk bosætter sig. Jo tættere en landkommune ligger på en større by, jo større er befolkningstilvæksten i kommunen. En afstand på 40 kilometer eller mindre til nærmeste større by gør landkommunen attraktiv. Omvendt er der negativ befolkningstilvækst i de kommuner, hvor afstanden mellem landkommunen og nærmeste bykommune er over 40 kilometer.

Det skal være let at pendle
Det er især den del af landkommunerne, der ligger nærmest de store færdselsårer, der er populære. Det får Martin Damm, formand for KL og borgmester i Kalundborg til at understrege vigtigheden af en velfungerende infrastruktur i landkommunerne.

”Vi skal ikke negligere yderområdernes problemer, men vi kunne godt blive bedre til at tale yderområderne op, for der er også mange positive aspekter. Derudover har staten en stor opgave i at forbedre infrastrukturen. Vi kan jo ikke bare flytte landkommunerne tættere på en by, så derfor er det afgørende, at man både fysisk og teknologisk hurtigt kan komme fra land til by” siger han til KL.

Undersøgelsen kan ses her: