Nyt udvalg skal kæmpe for landsbyers overlevelse

Nyt udvalg for landsbyers levedygtighed er netop nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen kan holde liv i Danmarks landsbyer. Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, kommer med bud på, hvad sådanne anbefalinger bør indeholde.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har netop nedsat et udvalg, der skal holde liv i landsbyerne. Udvalget for levedygtige landsbyer skal frem mod marts 2018 komme med anbefalinger til, hvordan livet kan bevares i landsbyerne.

Erhvervsministeren siger til Avisen Danmark, at udvalget skal være med til at sikre, at det er attraktivt at bo alle steder i landet: ”Det skal være et frit valg, om man vælger at flytte fra en landsby – det skal ikke være fordi, der ikke er uddannelsesmuligheder, job eller gode steder at bo,” siger Brian Mikkelsen.

Politisk ansvar og politiske løsninger
Ansvaret for den nuværende skævhed mellem de største byer og Det Lokale Danmark tager han som landspolitiker delvist på sig, og han indrømmer, at der ikke er blevet gjort nok fra politisk side for at stoppe udviklingen.

I forhold til, hvad der kan gøres ved det, siger han til Avisen Danmark: ”Vi skal flytte mere end de 3900 [arbejdspladser] ud, som vi har besluttet. Det skal være nemmere og billigere at tage et realkreditlån, når man bor uden for de store byer. Der skal være mere gang i virksomhederne, så der også er arbejdspladser uden for de store byområder,” siger Brian Mikkelsen.

Fire forslag til et geografisk mere lige Danmark
Disse tiltag er Landsforeningen Danmark på Vippens næstformand Kim Ruberg enig i. Han er af Avisen Danmark blevet spurgt til sit syn på, hvad regeringen bør gøre for at rette op på ubalancen mellem hovedstaden og Det Lokale Danmark. Til Avisen Danmark oplister han fire konkrete løsningsforslag:

  1. Bedre lån: Bedre lånevilkår i Det Lokale Danmark.
  2. Uddannelser uden for de store byer: Nyoprettede uddannelsespladser, især på professionshøjskoler og erhvervsakademier, bør i højere grad placeres i Det Lokale Danmark.
  3. Flere udflytninger: Statslige arbejdspladser bør placeres der, hvor de bedst understøtter den produktivitet og værdiskabelse, som de betjener.
  4. Omtalen af landsbyerne: Politikerne skal stoppe med at tale landsbyerne ned og i stedet satse på deres vækstpotentiale.

Kim Ruberg håber på, at det nye udvalg for levedygtige landsbyer vil nå frem til disse konklusioner i sit arbejde. Udvalgets anbefalinger skal ligge klar ved udgangen af marts 2018.

Se en uddybet version af Kim Rubergs fire punkter her.

Læs hele artiklen fra Avisen Danmark her.