Opbakning til balancefilter glæder Danmark på Vippen

Danmark på Vippens næstformand, Kim Ruberg, glæder sig over, at Landdistrikternes Fællesråd nu tilslutter sig Danmark på Vippens kampagne for et balancefilter, der skal analysere, hvilken effekt de enkelte initiativer og forslag fra Folketinget har for at skabe den ønskede balance i Danmark.

Sidste efterår offentliggjorde Danmark på Vippen på en høring på Christiansborg hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’. Ét af de overordnede indsatsområder, som foreningen her foreslog Folketinget at tage fat på, var et såkaldt balancefilter eller VVB – Vurdering af Virkninger på Balancen, som Danmark på Vippen døbte balancefilteret i forbindelse med høringen på Christiansborg.

VVB skal sikre, at en vurdering af de balancemæssige konsekvenser for sammenhængskraften og udviklingen i Det Lokale Danmark skal indgå i alle politiske lovforslag.

I Jyllands-Posten d. 6. november bakker Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, op om denne løsning:

”Med et filter kan man sikre, at politikerne er fuldstændig vidende om, hvilke konsekvenser en lovgivning kan have, når de gennemfører den – uanset skiftende regeringer,” siger Steffen Damsgaard til Jyllands-Posten.

Opbakning glæder næstformand
Opbakningen fra Landdistrikternes Fællesråd til Danmark på Vippens forslag glæder næstformand Kim Ruberg. Han siger, at foreningen har fundet inspiration hos de nuværende VVM-redegørelser:

”Jeg glæder mig over, at Landdistrikternes Fællesråd nu bakker op om vores kampagne for at få indført et balancefilter på lovgivningen. I dag bliver rigtig mange lovforslag kørt igennem et miljø-filter, i daglig tale VVM-redegørelser, hvor ressortministerierne skal gennemføre selvstændige miljøvurderinger af regeringsforslag, når disse vil påvirke miljøet væsentligt. På samme måde foreslår vi helt konkret, at man indfører et balancefilter,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

”Med inspiration i VVM-bekendtgørelsen vil vi indføre begrebet VVB – Vurdering af Virkninger på Balancen, hvor ressortministerierne skal gennemføre selvstændige balancevurderinger af regeringsforslag, når disse vil påvirke den geografiske balance og sammenhængskraften i Danmark væsentligt,” siger Kim Ruberg.

Han pointerer samtidig, at der i Danmark på Vippens forslag ikke er lagt op til, at embedsmændene skal bestemme, hvad der er god landdistriktspolitik, som flere politikere i Jyllands-Posten d. 6. november udtrykker bekymring for. Embedsmændenes opgave er ene og alene at kortlægge de mulige konsekvenser af de enkelte lovforslag – på samme måde som VVM-reglerne kræver, at de vurderer virkningerne på miljøet og fremlægger de vurderinger for politikerne som en integreret del af deres beslutningsproces:

Skaber et gennemsigtigt system
”Politikerne får med et balancefilter mulighed for at afveje hensynet til Det Lokale Danmark i forhold til andre interesser. Det er samtidig med til at skabe et langt mere gennemsigtigt system, hvor borgere i hele landet kan få et indblik i, hvad de enkelte lovforslag konkret vil betyde for deres område,” siger Kim Ruberg.

Han peger på en række gennemførte love og reformer, som direkte har skadet balancen i Danmark:

”Det siger sig selv, at en balancevurdering i 00’erne kunne have belyst de balancemæssige konsekvenser af kommunalreformen, sygehusreformen samt politi- og retsreformen. På samme måde ville en balancevurdering også kunne have kortlagt, at den nuværende regerings krav om, at uddannelsessektoren skal spare to procent årligt de næste fire år, kan betyde lukninger af mindre uddannelsessteder og fyringer af undervisere i Det Lokale Danmark,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

”Om de enkelte partier så stadig ønsker at gennemføre forslagene, efter de er blevet kørt igennem balancefilteret, er jo helt op til dem selv, men det giver alle danskere et langt større indblik i, hvad de enkelte lovforslag rent faktisk kan få af betydning for dem og deres områder,” siger Kim Ruberg.

Han tilbyder nu Folketingets partier at indgå et konstruktivt samarbejde om at indføre et balancefilter på lovgivningen.