Prisfald i landdistrikter er et bevidst politisk valg

Danmark på Vippen var af Folketingets udvalg for landdistrikter og øer inviteret med til Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne.
Danmark på Vippen var repræsenteret af Kim Ruberg og næstformand Steffen Damsgaard, der samtidig var til stede i sin egenskab af formand for Landdistrikternes Fællesråd og moderator i dagens debat.

Danmark på Vippen er i vid udstrækning stiftet på baggrund af en undren over, at alle danske politiske partier i flere årtier har haft som officiel politik at skabe en bedre balance i Danmark.

”Og alligevel er balancen i de samme årtier blevet mere og mere skæv,” fastslår Kim Ruberg, der er bestyrelsesmedlem og sekretær for Danmark på Vippen, og tilføjer:

”Det er uacceptabelt, at alle Folketingets partier er enige om, at Danmark skal gå i en retning, og vi så reelt er gået i den modsatte retning. Vi ønsker at finde ud af, hvorfor det er sket, hvad der er sket, og hvordan vi kan sikre, at den politiske enighed om bedre balance bliver ført ud i livet.”

Debat om ejendomspriser 
I det lys var Høringen den 26. november meget interessant. Debatten om faldende ejendomspriser i områderne udenfor de store byer fyldte rigtigt meget på Høringen, og især var problemerne med at låne til køb af fast ejendom uden for de store byer i centrum.

På netop det punkt var de to repræsentanter fra realkreditinstitutterne, direktør Karsten Beltoft, fra Realkreditforeningen og direktør Ane Arnth Jensen fra Realkreditrådet befriende ærlige og direkte i deres budskab på Høringen. Skåret ind til benet sagde de begge, at den negative udvikling i landdistrikterne er et resultat af politiske valg, og der skal politiske valg til at ændre den udvikling.

I Karsten Beltofts indlæg lød det sådan:
”Realkreditten er et spejl af udviklingen i landdistrikterne, og når vi taler landdistrikter er vi nødt til også at tale urbanisering. Danskerne har i årtier søgt mod byerne, og den udvikling synes at fortsætte. Arbejdspladserne er flyttet til de store byer, og borgerne er fulgt med. Urbaniseringen i Danmark er tillige blevet understøttet af politiske beslutninger som for eksempel kommunesammenlægninger, nedlæggelse af sygehuse og etablering af supersygehuse samt kasernelukninger. Der kan være mange gode grunde til at træffe sådan nogle beslutninger, men man skal bare gøre sig klart, at det har konsekvenser for landdistrikterne. Udviklingen i landdistrikterne er et strukturelt problem og dermed en politisk udfordring, som politikerne bør påtage sig at finde en løsning på”.

Og Ane Arnth Jensen fulgte op med følgende betragtninger:
”Så når industri, skoler, biblioteker, politistationer og domstole flytter helt andre steder hen og bliver centraliseret i byerne, så flytter familierne altså også. Det samme gør kultur- og fritidstilbud, og forretningslivet dør så selvfølgelig i de områder – det giver sig selv. Så der bliver det mindre attraktivt at bo, og så er man inde i den cirkel, som er begyndt”.

Og hun slutter med følgende konklusion: ”Der er brug for, at der bliver truffet nogle politiske valg om, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, hvor man vil satse offentligt/privat, og hvordan man vil sikre bedre transport i yderområderne. Det er de ting, der er med til at skabe et levende og omsætteligt bolig- og ejendomsmarked.”

Et samlet perspektiv
”I vores søgen efter årsager til den stigende skævdeling får vi her en klar indikation af, at centraliseringens spøgelse har en stor skurkerolle i den uønskede udvikling,” konkluderer Kim Ruberg.

”Når alt skal samles i større enheder, opsluger storbyerne mange af de funktioner, der skaber liv og økonomi i lokalsamfundene. Når den lille kommune nedlægges, går det også ud over de små håndværkmestre og forretninger, der har betjent den lille kommune. Når domstolene i de mindre byer flytter sammen i de større byer, flytter advokaterne med og med dem sekretærer, sagsbehandlere og igen kundegrundlaget for de små håndværkere og forretninger. Der er sikkert penge at spare ved de sammenlægninger, hvis man kun ser på økonomien i den organisation, der er flyttet sammen i den større by, men er der økonomi i det, når man ser det i et samlet samfundsmæssigt perspektiv? Det stiller vi i Danmark på Vippen spørgsmålstegn ved, og vi vil nu sætte et stort forsknings- og udredningsarbejde i gang for at få et seriøst svar på blandt andet det spørgsmål.”

Læs Karsten Beltofts og Ane Arnth Jensens fulde indlæg her og her.