Udgivelser

Danmark på Vippen ønsker, at debatten om et Danmark i balance skal tage udgangspunkt i fakta. Derfor er foreningens fornemste opgave at analysere, dokumentere og formidle viden om, hvordan vi skaber balance i Danmark – til gavn for hele landet.

På den baggrund udfører Danmark på Vippens sekretariat løbende analyser, som bliver brugt i den daglige kommunikation. Derudover udarbejder Danmark på Vippen også større rapporter samt videnskabelige artikler – blandt andet i samarbejde med anerkendte forskere:

Udgivelser:

Danmark i balance – på vej mod en bæredygtig forandring: Løsningsforslag

Fordelingen af statslige midler til byfornyelse

Udvikling i antal uddannelsespladser på videregående uddannelser – 2013-2030

Evaluering af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark – 2015/2016

Den geografiske placering af videregående uddannelser i Danmark

Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Årsrapporter:

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015