S: Gør op med centraliseringsbølgen

Socialdemokratiet varsler nu opgør med centraliseringsbølgen og gør kampen for en bedre balance i Danmark til et af partiets hovedprioriteter

”Det er vi meget glade for, og vi kan nu tydeligt se, at et meget stort flertal i Folketinget officielt slår til lyd for den balancepolitik, vi i Danmark på Vippen har foreslået,” siger Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen.

Socialdemokratiet vil gøre op med den markante centralisering, som i løbet af det seneste årti har fokuseret ensidigt på stordriftsfordele og dermed har efterladt områderne uden for landets større byer med væsentligt dårligere vilkår. Partiet vil samtidig sikre Danmark uden for de store byer flere uddannelsespladser, flere statslige arbejdspladser, lokale servicecentre og sundhedsklinikker og en række andre initiativer, der skal bidrage til at skabe en bedre balance i Danmark.

Det stod klart ved Socialdemokratiets Kongres 2017, hvor formand Mette Frederiksen sagde følgende:

”Tidens nærmest blinde centralisering. Jeg tror ikke på det… Vi skal have mere nærhed. Et stærkere demokrati. Lokalsamfund, der hænger sammen.”

Stordriftsulemper
Mette Frederiksen nævner hermed det faktum, som Danmark på Vippen også fremhæver: At centraliseringer isoleret set skaber besparelser, men at de omkostninger, som centraliseringerne resulterer i, er langt større. Som Socialdemokratiet også peger på, har centraliseringerne bl.a. betydet lukkede skoler, færre busruter og større afstand til offentlige institutioner i Det Lokale Danmark.

Det glæder Danmark på Vippen, at Socialdemokratiet melder klart ud i kampen for et mere balanceret danmarkskort, og at der stilles spørgsmålstegn ved den evige lovprisning af centralisering:

”Det er dejligt, at Socialdemokratiet har sat Det Lokale Danmark højt på dagsordenen og sætter spørgsmålstegn ved den udvikling, vi længe har været vidne til. Det er den helt rigtige retning at gå. For vi skal have klarhed over, hvad centraliseringerne har betydet for hele landet,” siger Jakob Fastrup.

Konkrete forslag
Blandt Socialdemokratiets forslag til at vende udviklingen er bl.a., at der skal laves en evaluering af Kommunalreformens konsekvenser, og at lokale velfærdstilbud skal genskabes.

Herudover foreslår partiet, at professionsuddannelserne bredes mere ud i hele landet. Et forslag, som et andet af Folketingets partier, De Radikale, i sidste uge også kom med et udspil til på baggrund af tal fra Danmark på Vippen, der viser, at 80 pct. af alle landets videregående uddannelser ligger i og omkring de fire store byer.

Decentralisering af uddannelser er derfor et område, der er afgørende for, at vi kan sikre arbejdskraft og hermed vækst i hele landet.

”Det er godt at se, at Socialdemokratiet prioriterer Det Lokale Danmark højt. Nu skal der så meget konkrete forslag på banen. Det hjælper vi dem gerne med,” siger Jakob Fastrup, og peger på, at Danmark på Vippen i en Hvidbog og en række rapporter sidder med den viden, der kan omforme ønsket om et Danmark i bedre balance til konkrete politiske forslag.