Sådan opstår den økonomiske skævvridning af Danmark: Loft i børnechecken rammer familier i Det Lokale Danmark

Regeringen vil indføre et loft i børnechecken, som vil ramme flest børnefamilier i Det Lokale Danmark. Et godt eksempel på, at der er behov for et balancefilter, der virker, siger Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen.

Regeringen ønsker at indføre et loft over børnechecken, skriver dr.dk. Den fulde børnecheck vil stadig blive uddelt til de to yngste børn, mens barn nummer tre kun vil få 75 pct. af børnechecken, mens barn nummer fire og derover ikke længere vil modtage støtte.

Forslaget rammer dog geografisk skævt. Ifølge DR viser nye tal fra Danmarks Statistik, at forslaget vil ramme flest børnefamilier i Det Lokale Danmark – det gælder eksempelvis kommuner som Læsø, Lemvig, Tønder, Morsø og Ringkøbing-Skjern.

Det er et godt eksempel på, at der er behov for et balancefilter, der på forhånd gør opmærksom på de geografiske skævheder, lovforslag fører med sig, siger Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen:

”Børnecheck-forslaget er et glimrende eksempel på, at der virkelig er behov for, at alle lovforslag konsekvensvurderes, på samme måde som man i dag laver VVM-undersøgelser af miljøkonsekvenserne af alle lovforslag.”

Regeringen præsenterede i februar måned et forslag om, at væsentlige virkninger på udviklingen i Det Lokale Danmark fremover skal fremgå af lovforslag. Danmark på Vippen har været i kontakt med Justitsministeriet, som fortæller, at de ændrede retningslinjer forventes at træde i kraft i oktober 2017.

Danmark på Vippens formand Jakob Fastrup ser frem til at se de nye retningslinjer på skrift og håber, at regeringen har lyttet til Danmark på Vippen, som i hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’ fra 2015 netop foreslår, at alle lovforslag konsekvensvurderes – og ikke kun i de tilfælde, hvor embedsmændene finder det væsentligt, som regeringen lægger op til i sit forslag.