Skuffede borgmestre: Det Lokale Danmark skal betale for jobpræmiepulje og bandepakke

Regeringen vil skære så kraftigt i byfornyelsesrammen, at der ikke bliver uddelt midler i 2018 og 2019. Det hæmmer udviklingen i Det Lokale Danmark, siger flere borgmestre.

Først var det jobpræmiepuljen, og nu er det så bandepakken, som byfornyelsesmidlerne skal finansiere. Det betyder, at der ikke bliver afsat statslige midler til byfornyelse i 2018 og 2019, hvis regeringen kan skaffe flertal for forslaget. Fra 2020 foreslår regeringen yderligere at halvere byfornyelsesrammen til knap 83 mio. kr. sammenlignet med puljens størrelse i år. Det skrev Jyllands-Posten søndag.

Forslaget undrer og ærgrer Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen. Det er nemlig kun ét år siden, at et bredt flertal i Folketinget valgte at målrette byfornyelsesmidlerne til Det Lokale Danmark.

”Byfornyelsesmidlerne er i rigtig mange år gået til primært hovedstaden. Nu målretter man dem så til resten af Danmark, hvorefter man skærer kraftigt i midlerne. Det er ikke bare ærgerligt og uretfærdigt. Det øger også ubalancen i Danmark endnu mere,” siger Jakob Fastrup.

Samme toner lyder fra Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune og bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen:

”Det er skuffende, hvis det virkelig bliver Det Lokale Danmark, der skal betale for en bandepakke og en jobpræmiepulje med de byfornyelsesmidler, som endelig skulle komme vores vej, efter de i årevis er blevet brugt i de store byer,” siger han og fortsætter:

”Det gav rigtig god mening, da man sidste år besluttede, at byfornyelsesmidlerne fremover skulle bruges på at gøre det mere attraktivt at bo og arbejde i Det Lokale Danmark. Ligesom med de statslige arbejdspladser er det nemlig penge, som har større effekt ude i landet end inde i de store byer, og som spiller naturligt sammen med regeringens arbejde for at skabe et Danmark i bedre balance. Derfor overrasker det mig, hvis regeringen nu bakker i forhold til den ambition.”

Også i Lemvig Kommune undrer man sig over regeringens prioritering. Midler fra byfornyelsesrammen gør nemlig en stor forskel:

”Vi har de sidste mange år haft stor gavn af blandt andet byfornyelsespuljen, som vi har brugt aktivt i forhold til at udvikle hele kommunen. Det er ingen hemmelighed, at vi kæmper med befolkningstallet, men netop byfornyelse kan gøre en kæmpe forskel. Det er vigtige midler, og derfor ærgrer jeg mig naturligvis også over, at regeringen vil skære kraftigt i netop den pulje,” siger Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig Kommune.

Jakob Fastrup opfordrer nu regeringen til at genoverveje finansieringsforslagene:

”Statens Byggeforskningsinstitut har lavet undersøgelser, der viser, at fjerner man byfornyelsesrammen, så fjerner man også meget store private investeringer i de pågældende områder. Derfor er det på alle måder en dårlig idé, man her har fået, og vi opfordrer derfor kraftigt regeringen til at finde andre finansieringsmuligheder,” siger Jakob Fastrup.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på telefon 23 71 00 43.