Statsministeren støtter Danmark på Vippens sag

Problematikken i Det Lokale Danmark blev taget op i valgkampens første ”topmøde” mellem de to statsministerkandidater. Både Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen talte for at ændre på forholdene i Det Lokale Danmark.

Det var et spørgsmål fra en seer, der udløste debatten om landets yderområder i debatten mellem Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, som blev sendt d. 31. maj på TV2. Spørgsmålet lød på, hvad de to kandidater til statsministerposten vil gøre for, at der kommer arbejdspladser i yderområderne.

Statsministeren viste med sit svar, at hun støtter op om Danmark på Vippens dagsorden om at skabe vækst i Det Lokale Danmark. Hun stemte endda i med Danmark på Vippens sprogbrug om, at Danmark knækker over, hvis der ikke gøres noget aktivt for at forhindre det:

”Noget af det, jeg er optaget af er, at den vækst, vi får nu, skal komme hele Danmark til gavn. For det er klart, at vi knækker over, hvis opsvinget kun kommer i de store byer, og der sidder nogle ude i yderdelene som føler, at de slet ikke er kommet med,” sagde hun og kom senere ind på, hvor der skal sættes ind:

”Det, vi skal gøre for yderområderne, er desværre ikke én enkelt ting, det er mange forskellige ting, der handler om landbrug, produktionsvirksomheder, turismeerhvervet, planloven, som vi også skal lempe i de kommende år. Så der er altså en række ting, vi skal gøre for yderområderne,” sagde Helle Thorning Schmidt.

Lars Løkke Rasmussen talte sig også ind i Danmark på Vippens dagsorden i sit svar på spørgsmålet:

”Vi skal have en meget mere liberal planlov, sådan så kommunerne derude får en frihedsgrad, de ikke har i dag. Vi skal skabe mulighed for, at man kan udvikle i kystzonerne, turisme. Ikke der hvor der er sammenhængende natur, men inde omkring byerne. Vi skal føre en meget mere offensiv landbrugspolitik,” sagde Lars Løkke Rasmussen.