Stor sejr for Det Lokale Danmark: Regeringen indfører balancefilter

Det vil styrke store dele af Danmark, når regeringen fremover vil tydeliggøre, hvilke balancemæssige konsekvenser lovforslag har for Det Lokale Danmark, siger Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen:

”Siden Danmark på Vippen blev stiftet, har vi kæmpet for, at Folketinget indfører begrebet VVB – Vurdering af Virkninger på Balancen, hvor ministerierne skal gennemføre selvstændige balancevurderinger af regeringsforslag, når disse vil påvirke den geografiske balance og sammenhængskraften i Danmark væsentligt. Derfor er der i dag også stor grund til at rose VLAK-regeringen for det her tiltag,” siger Jakob Fastrup.

Erhvervsministeriet oplyser, at konsekvensanalyserne både vil fokusere på de positive og negative virkninger for Det Lokale Danmark. Dermed får politikerne mulighed for at afveje hensynet til Det Lokale Danmark i forhold til andre interesser:

”Et balancefilter skaber et langt mere gennemsigtigt system. Det betyder eksempelvis, at borgere i hele landet nu kan få et indblik i, hvad de enkelte lovforslag, som politikerne på Christiansborg fremsætter, konkret vil betyde for dem og deres område,” siger Jakob Fastrup.

Regeringens udspil kommer kun få dage, inden SFs forslag om netop et balancefilter skal behandles i Folketinget. Jakob Fastrup håber nu, at man herigennem kan sikre bred opbakning til konsekvensanalyserne:

”Som vi dokumenterede i evalueringen af Folketingets arbejde for et Danmark i balance, er der umiddelbart bred opbakning til et balancefilter i Folketinget. Derfor regner jeg også med, at et bredt flertal i Folketinget vil stemme for SFs forslag, så balancefilteret står ved magt, uanset hvilken farve regeringen har.”

SFs forslag om konsekvensanalyse af lovforslags virkninger på udviklingen i Det Lokale Danmark skal 1. behandles i Folketinget på torsdag d. 2. marts.