Styrkelse af industri betyder styrkelse af Det Lokale Danmark

Produktionsindustrien er afgørende for Danmarks vækst og velstand, og derfor skal den styrkes. Det understregede Dansk Industri og CO-industri i et udspil, som blev præsenteret til Produktionens Dag mandag. Det er en tiltrængt erkendelse af, at Det Lokale Danmark har stor værdi for hele landet, mener Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.

Produktion er afgørende for Danmark. Den erkendelse er hovedtemaet i Dansk Industri og CO-industris udspil til, hvordan den danske produktionsindustri skal opretholdes og udvikles.

Ifølge Berlingske ligger syv ud af ti industriarbejdspladser i Jylland. I fx Billund findes 25 % af arbejdspladserne i industrien, hvilket kun er gældende for fire % af arbejdspladserne i Københavns Kommune.

”Analysen viser, at hvis vi lykkes med at skabe øget vækst i industrien, vil det i høj grad komme yderområderne til gavn. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi får skabt bedre betingelser for danske produktionsvirksomheder,” siger Karsten Dybvad, adm. direktør i DI, til Berlingske.

At landets værdi i overvejende grad skabes uden for de største byer, dokumenterede Danmark på Vippen i foreningens hvidbog, som udkom sidste år. I hvidbogen påvises det, at produktionserhvervene, primært landbrug, industri og søfart, står for langt hovedparten af landets overskudsgivende nettoeksport.

”Størstedelen af disse produktionserhverv ligger i Det Lokale Danmark. En erkendelse af, at produktionen skal styrkes, er hermed også en erkendelse af, at der er stor værdi i at investere i udviklingen af de områder, der ligger længst væk fra de største byer,” siger Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.

Uddannelser skal være i nærheden af produktionen

”Det er dejligt, at der nu kommer en erkendelse fra Dansk Industri om, at yderområderne spiller en afgørende rolle for landets vækst. Vi er helt med på, at rammebetingelserne for produktionserhvervene skal forbedres. Men det er ikke nok isoleret set. For som analysen også viser, er der stor efterspørgsel på arbejdskraft i industrien, og derfor skal uddannelserne også være til stede i de områder,” siger Kim Ruberg.

For ham er det derfor afgørende, at der kommer en større geografisk spredning af videregående uddannelser, og at der fra politisk side forsikres om, at besparelser på uddannelsesområdet ikke kommer til at betyde lukninger af uddannelsessteder i yderområderne.

”Analysen har nogle vigtige pointer i forhold til at fremhæve produktionsindustrien, men det er nødvendigt med politisk handling på flere områder, hvis vi skal sikre et stærk fremtidig produktion, som gavner hele landet. Vi bør tænke meget mere i klynger – når virksomhederne er der, så skal uddannelserne og de relevante statslige institutioner også være der, for ellers mister virksomhederne deres eksistensgrundlag,” siger Kim Ruberg.