Syv landkommuner trodser udviklingen

Mens landdistrikterne oplever en generelt stigende befolkningsvandring mod Danmarks største byområder, har syv landkommuner ifølge ny undersøgelse vendt denne centraliseringsudvikling.

Gennem de seneste år har Danmark oplevet en stigende befolkningsmæssig centralisering, hvor specielt unge mennesker flytter til landets to største byområder. Trods denne tildens, hvor størstedelen af kommunerne i landområder oplever faldende befolkningstal, viser en ny undersøgelse fra Momentum, at syv landdistriktskommuner har formået at vende denne negative udvikling.

En af hovedårsagerne til at følgende syv kommuner – Halsnæs, Holbæk, Odder, Slagelse, Struer, Svendborg og Sønderborg – har oplevet en befolkningstilvækst skyldes en øget tilflytning af både pensionister og børnefamilier.

Med undtagelse af de syv omtalte kommuner, har landets øvrige kommuner, som har landområder med længere afstand til de største danske byer, oplevet befolkningsfrafald.

Natur og lave boligpriser
Til Momentum forklarer Pia Heike Johansen, lektor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, at det blandt andet er de naturskønne områder og lave boligpriser, der gør landområderne attraktive for pensionister og familier med børn.

Landspolitikere kan gøre mere
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, glæder sig over den positive udvikling i de omtalte kommuner, der har trodset den nationale urbanisering. Til KL.dk understreger han i den forbindelse betydningen af lokalsamfundenes egen indsats for at gøre landområderne eftertragtede for tilflyttere.  Til bl.a. JydskeVestkysten siger han, at politikerne på Christiansborg godt kan gøre en større indsats for at hjælpe landdistrikterne med nogle af de udfordringer, som de står overfor:

”Der er nogle udfordringer, som mange kender – alt lige fra den digitale infrastruktur med manglende bredbåndsforbindelser og dårlig mobildækning til en planlov, som på visse områder begrænser, at kommunerne kan udnytte de attraktive områder til bosætning eller erhverv. Der kan landspolitikerne godt gøre noget for at få flere til at bosætte sig i landdistrikterne”.

Undersøgelsen kan læses her.