Tjek kortet: Så mange studiepladser blev oprettet i din kommune i 2015

80 % af landets studiepladser på de videregående uddannelser er placeret i og omkring de fire store universitetsbyer. Det er konklusionen på en opgørelse, Danmark på Vippen har lavet på baggrund af tal fra Uddannelses- og forskningsministeriet samt Center for Regional- og turismeforskning. Se, hvor mange (eller få) studiepladser der blev oprettet i din kommune ved at trykke på kortet herunder.

Fakta om opgørelsen:

  • En videregående uddannelse forstås som en universitetsuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse.
  • I alt blev 64.745 studerende optaget på en videregående uddannelse i 2015.
  • Heraf startede de 36.037 studerende på enten en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. 23.939 af de studiepladser ligger i og omkring Hovedstaden, Aarhus, Odense og Aalborg, hvilket svarer til 66 %.
  • 96 % af universiteternes studiepladser ligger i og omkring de fire store byer.
  • 42 af landets 98 kommuner kan tilbyde én eller flere videregående uddannelser.
  • 80 % af alle studiepladserne ligger i og omkring de fire store byer.
  • I de såkaldte yder- og landkommuner, hvor 35 % af befolkningen bor, blev der i alt oprettet 7.784 studiepladser, hvilket svarer til 11 % af det samlede antal.
  • I størstedelen af Vest- og Sønderjylland, Nord- og Vestsjælland samt Lolland-Falster er det ikke muligt at tage en videregående uddannelse.

Næstformand i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, siger på baggrund af opgørelsen:

”Opgørelsen viser tydeligt, hvorfor vi i Danmark på Vippen er gået ind i kampen for en decentralisering af vores uddannelser. For det er der vitterligt brug for, hvis ikke vi skal skævvride landet helt. Vi ved, at centralisering af uddannelser fører til mangel på arbejdskraft i de områder, hvor produktionen foregår. Det er ekstremt vækstdræbende for rigtig mange virksomheder, og dermed går centralisering af vores videregående uddannelser ikke bare ud over de mindre kommuner og områder. Det går ud over hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

”Samtidig viser alle mobilitetsundersøgelser, at færdiguddannede langt hen af vejen bliver boende i det område, de studerede i. Også på det parametre er det afgørende, at vi får spredt de videregående uddannelser mere ud over hele landet. Vi har tidligere lavet en undersøgelse, der viser, at ca. 12 % af alle indbyggere i Aarhus og København er studerende, mens tallet i eksempelvis Billund Kommune er lidt over 1 %. Det er naturligvis en kæmpe fordel for de kommuner, hvor uddannelserne ligger, at de unge og attraktive borgere allerede er bosat der,” siger Kim Ruberg.

 

Har du spørgsmål til opgørelsen, er du velkommen til at kontakte Kim Ruberg på 40 300 500 eller Martin Ø. Carstensen, Danmark på Vippens sekretariat, på 23 71 00 43.