Uddannelsesdebat: Bedre samspil mellem uddannelser og erhvervsliv er afgørende

Skal flere videregående uddannelser fordeles rundt i landet? Det spørgsmål debatterede et skarpt panel på Danmark på Vippens stadeplads fredag under årets Folkemøde.

Danmark på Vippen offentliggjorde tidligere på året en undersøgelse, der viser, at 80 % af alle studiepladser på de videregående uddannelser ligger i og omkring de fire store byer – København, Aarhus, Odense og Aalborg. Samtidig viser flere mobilitetsundersøgelser, at op mod 90 % af dimittenderne på eksempelvis landets professionshøjskoler bliver boende i det område, de studerede i, efter endt studie.

På den baggrund indbød Danmark på Vippen til debat på Folkemødet fredag under overskriften: ”Skal flere videregående uddannelser ud af storbyerne?”.

Panelet bestod af Camilla Wang, rektor på UC Sjælland, Rune Heiberg, områdechef ved Danmarks Akkrediteringsinstitution, Karin Topsø Larsen, forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, Erik Kristensen, MF for Socialdemokraterne, og Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippens bestyrelse.

Sikre den rette arbejdskraft
Netop Jakob Fastrup lagde ud med at slå fast, at det er afgørende at decentralisere flere videregående uddannelser, hvis vi skal sikre arbejdskraft i hele landet. Det vil samtidig være med til at forbedre væksten i Danmark:

”Danmark er vækstmæssigt bagefter langt de fleste andre lande i EU. Hvis vi skal længere op på ranglisten, er det afgørende, at vi bliver langt bedre til at fokusere på vores eksporterende virksomheder, der primært er placeret uden for de store byer. Vi skal give dem bedre rammebetingelser, og det handler blandt andet om at sikre, at den rette arbejdskraft er til stede uden for de store byer,” sagde Jakob Fastrup.

Områdechef ved Danmarks Akkrediteringsinstitution, Rune Heiberg, fokuserede under debatten på, at det sagtens kan lade sig gøre at decentralisere flere videregående uddannelser, men at det aldrig må betyde en ringere uddannelseskvalitet:

”Det er altafgørende med daglige undervisere og et stærkt videnmiljø, og det kan være udfordringen for de små steder. Derimod har de typisk den store fordel, at de har en stærkere tilknytning til det lokale arbejdsmarked. Men uddannelser skaber ikke vækst, hvis de er pivdårlige,” sagde Rune Heiberg.

Kvaliteten er afgørende
Under debatten var der bred enighed om, at det er en god idé at decentralisere flere uddannelser, men netop kun, hvis kvaliteten opretholdes. Samtidig opfordrede rektor ved UC Sjælland, Camilla Wang, kommuner og virksomheder til at tage aktiv del i den udvikling:

”Det er et mål for os, at flere unge tager en uddannelse, og at flere unge tager en uddannelse, der er brug for. Vi vil meget gerne være regional forsyningspartner, og vi vil meget gerne være med til at sætte en stopper for centraliseringen og gå den anden vej. I UC Sjælland er vi optaget af at holde uddannelseskvaliteten, men økonomien er et issue for os. Derfor bør vi på sigt se på, om kommuner og virksomheder kan være med til at finansiere uddannelserne,” sagde Camilla Wang.

Karin Topsø Larsen lagde under debatten vægt på, at vi i alt for mange år har været for dårlige til at oprette de uddannelser, som erhvervslivet har behov for. Derfor er der ifølge hende brug for langsigtede indsatsområder, som kigger mange år frem.

Også Erik Buhl slog et slag for, at Varde Kommune ikke nødvendigvis har brug for højtuddannede, men derimod personer med de rette uddannelser. En pointe, som Camilla Wang var enig i:

”Vi bruger mange penge i Danmark på erhvervsklynger, men vi har været alt for dårlige til at se på, hvordan uddannelserne kan knyttes til de klynger. Vi kan sagtens lave en skarpere kobling mellem erhvervslivet og uddannelserne fremadrettet,” sagde Camilla Wang.

Erik Kristensen fra Socialdemokraterne gjorde dog også opmærksom på, at vi taler meget om, at unge skal tage en erhvervsuddannelse, fordi vi som samfund har brug for det. Men det skal helst være naboens søn, der gør det:

”Vi er meget fokuserede på, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, men bare ikke, når det kommer til vores egne børn. Og det er et problem. Og så må vi nok også indse, at mange unge har lyst til at tage til en storby, når de skal læse,” sagde Erik Kristensen.

Ny undersøgelse fra Danmark på Vippen
Danmark på Vippen vil efter sommeren offentliggøre en ny undersøgelse, som ikke blot fokuserer på, at der er en helt skæv fordeling af studiepladser i Danmark, men som også beskæftiger sig med, hvorfor det er så afgørende for vækst og udvikling i hele Danmark, at flere videregående uddannelser decentraliseres.