Urbanisering er ikke en naturlov

Vandringen fra land til by er ikke en naturlov med derimod en udvikling forårsaget af konkrete politiske beslutninger. Det synspunkt har Danmark på Vippen, og det deles af både forskere og realkreditinstitutter. I øjeblikket har Jyllands-Posten i en artikelserie fokus på netop denne problemstilling.

Nedlagte skoler, lukkede butikker og tomme huse. Det er virkeligheden i dag i mange af landets yderområder. Et stigende antal flytter til byerne for at få uddannelse, job og bedre servicetilbud. Det skaber et land i to dele – tomme yderområder og overfyldte storbyer – en ubalance som Danmark på Vippen vil påvirke ved at presse politikerne til handling.

Jyllands-Posten sætter lige nu også fokus på udfordringerne i det såkaldte Udkantsdanmark. I en artikel i Jyllands-Posten den 7. februar udtaler Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening, følgende om tilstanden i yderområderne:

”Vi behøver ikke ligefrem at jage folk ud af landdistrikterne, men det er man godt på vej til i dag. Byerne er snart det eneste sted, hvor man kan uddanne sig, så det er ikke mærkeligt, at de unge flytter.”

Udviklingen kan vendes
Urbaniseringen er et globalt fænomen, men ikke en uundgåelig udvikling. Den nuværende situation er et resultat af politiske beslutninger, der alle udspringer af et ønske om centralisering.
Seniorforsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet understreger i Jyllands-Posten, at udviklingen kan vendes:

”Ingen naturlov siger, at udviklingen skal ske i de store byer, og at det skal gå tilbage for yderområder i al fremtid. Ændringer kan ske igen. For bare 40 år siden var det de store byer – og især Købehavn – der havde det skidt, mens væksten skete i de små samfund. Kommunalreformen i 1970 og hele industrialiseringen, der foregik decentralt, betød meget. Den regionale udvikling har altid svinget,” siger hun.

Og Karsten Beltoft, Direktør i Realkreditforeningen, er enig:

”Urbaniseringen i Danmark er blevet understøttet af politiske beslutninger som for eksempel kommunesammenlægninger, nedlæggelse af sygehuse samt kasernelukninger. Der kan være mange gode grunde til at træffe sådan nogle beslutninger, men man skal bare gøre sig klart, at det har konsekvenser for landdistrikterne,” sagde han til en høring i Landdistriktsudvalget i november 2014.

Løsningen er politikernes ansvar
Karsten Beltoft mener derfor også, at løsningen på den skæve opdeling af landet skal findes gennem politisk handling:

”Udviklingen i landdistrikterne er et strukturelt problem og dermed en politisk udfordring, som politikerne bør påtage sig at finde en løsning på,” sagde han til høringen i Landdistriktsudvalget.

Ane Arnth Jensen, formand for Realkreditrådet var til samme høring enig i politikernes ansvar:

”Der er ingen nemme løsninger, men det vigtige er at få skabt arbejdspladser og aktivitet i de områder, der er ramt. Det gør boligerne lettere at omsætte og så er realkreditfinansieringen der også. Der er brug for, at der bliver truffet nogle politiske valg om, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, hvor man vil satse offentlig og privat og bedre transport i yderområderne. Det er de ting, der er med til at skabe et levende og omsætteligt bolig- og ejendomsmarked,” sagde hun.